Studenti treba da budu u fokusu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je ponovo začuđen tonom i rječnikom koji dolazi kroz reagovanje Univerziteta Crne Gore (UCG), a sve u pokušaju diskreditacije rada CGO-a. Osim bujice etiketa, koje već postaju obilježje nepotpisanih reagovanja UCG-a na stavove CGO-a, nismo dobili odgovore na neka od ključnih pitanja. Time ovo ostaje na nivou već viđenog, nekreativnog i neargumentovanog blaćenja odnosno izraza koji nije primjeren jednoj visokoškolskoj instituciji, a istovremeno potvrđuje sve navode CGO-a o stanju akademskog duha na UCG.

CGO je potencirao problem hitnog rješavanja upisa studenata na Visoku medicinsku školu u Beranama, a namjerno nije stajao ni na jednu od dvije danas sukobljene a do juče i previše bliske strane jer situacija nije crno-bijela.
To je jasno elaborirano i u saopštenju CGO-a, za sve one koji su znali i htjeli da ga pročitaju.

CGO već deceniju prati rad UCG, a naši napori da doprinesemo unaprijeđenju kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori i transparentnosti rada visokoškolskih ustanova su prepoznati od strane studenata, ukupne crnogorske javnosti, kao i međunarodnih partnera i donatora. Upravo zbog studenata, koji nam se obraćaju, imali smo obavezu da se javno uključimo i apelujemo da se taj problem hitno razriješi.

A što se tiče činjenice nekoliko napomena.

Da reforma nije bila brzopleta ne bi ni došli u situaciju da prilikom samog upisa zainteresovani studenti saznaju za promjene poput sjedišta određene jedinice UCG.

Da reforma nije bila nezakonita ne bi se žurilo ni sa izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju kako bi se stvorili kakvi-takvi uslovi da ova akademska godina počne na način da se nikom sjutra diploma ne dovede u pitanja.

Nigdje na sajtu UCG, zaključno sa jučerašnjim danom, ne stoji informacija da je UCG podnio tužbu Upravnom sudu povodom rješenja Ministastva prosvjete od 3. jula 2017. godine a mnogo je saopštenja bilo ovim povodom. Ne bi nas, naravno, iznenadilo da se i to retroaktivno doda, ali CGO ima u svojoj arhivi print screen-ove svih saopštenja UCG do 3. do 19. jula 2017, i to hronološki kako su objavljivana i sva uredno ištampana, kako bi bili pripremljeni i za takve radnje od strane rukovodstva UCG, s obzirom da smo imali slična iskustva.

CGO još jednom apeluje da se studenti stave u fokus a da se vrijeme ne gubi na prepucavanja.

Mira Popović, saradnica na programima