Studentima treba upis, a ne performans Vlade i UCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da spor Univerziteta Crne Gore (UCG) i Vlade Crne Gore oko mjesta izvođenja nastave na Visokoj medicinskoj školi, čije je sjedište do sada bilo u Beranama, ima svoju političku i pravnu dimenziju, a da štetu trpe studenti i studentkinje koji tu već studiraju ili žele da studiraju.

Kad je riječ o političkoj dimenziji, jasno je da Vlada Crne Gore ima interes i zbog postojeće socio-ekonomske situacije, odnosno pokušaja čuvanja “mira u kući”, i dalje mobilizacije glasačkog tijela da insistira na tome da Visoka medicinska škola ostane u Beranama, a da iza toga ne stoji nikakva dugoročnija i promišljenija strategija. Ni samom UCG nijesu ranije smetala politička postavljenja ili pročišćenja, u čemu je njegovo rukovodstvo do sada odlično sarađivalo sa Vladom.

Na nivou prava, treba podsjetiti da je čitava reakreditacija UCG izvedena nezakonito. Naime, tada važeći, a nedavno izmijenjeni Zakon o visokom obrazovanju, nije prepoznavao novousvojeni model studiranja. Ipak, tada to nije smetalo UCG da izvede brzopoteznu reformu, a ni Savjetu za visoko obrazovanje, tijelu koje je formirala Vlada, da podjednako brzo izda reakreditaciju 12.maja 2017.godine. Napomene radi, izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju usvojene su 29.juna 2017. u Skupštini Crne Gore, što znači da ni reakreditacija nije mogla biti sprovedena prije usvajanja ovih izmjena i dopuna Zakona.

Postavlja se pitanje: što se to desilo u harmoničnim odnosima Vlade Crne Gore i UCG koji su imali visok stepen saglasja oko politizacije UCG i kršenja zakonskih normi, ali i žmurenja na zloupotrebe? CGO se nada da će javnost uskoro dobiti i odgovore na to pitanje.

Nejasno je i zašto UCG nije pokrenuo upravni spor protiv Rješenja Ministarstva prosvjete izdatog 03. jula 2017. Godine, kojim se utvrđuje upis 70 studenata za osnovni primijenjeni studijski program Visoke medicinske škole u Beranama. Da li se odgovor krije u činjenici da je nova akreditacija UCG pravno sporna?

Upravo ovaj primjer pokazuje neke od učinaka kontraverzno sprovedene reforme UCG za koju Vlada nije iskazala dovoljno interesovanja kada se ona odvijala, a morala je kao osnivač.

CGO smatra da je nesporno da se mora poštovati autonomija UCG, ali kada se ona i izgradi jer kako sada stvari stoje autonomno, akademski časno i naučno utemeljeno ostaju principi koje UCG ne baštini dosljedno.

Zato se sada prvo mora adekvatno riješiti problem studenata i studentkinja koji studiraju ili žele da studiraju Visoku medicinsku školu u Beranama, a onda vratiti na neke sistemske probleme u visokom obrazovanju koji se, na žalost, sve češće prelamaju na štetu studenata i studentkinja. To znači da treba što prije utvrditi da li je Rješenje Ministarstva prosvjete zakonito ili je sporan Obrazac za licenciranje ustanove visokog obrazovanja, tačnije Medicinskog fakulteta kojim je promijenjeno sjedište Visoke medicinske škole iz Berana u Podgoricu i shodno tome donijeti konačnu odluku a prestati sa ping-pongom koji samo troši vrijeme studenata i studentkinja i sužava im šanse za upis na fakultet.

Mira Popović, saradnica na programima