Sistem dodjele počasnih državljanstava mora biti transparentan

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ponovo ukazuje na kontraverze dodjele tzv. počasnih crnogorskih državljanstava i na netransparentnost koja prati ovaj proces, a što nerijetko ugrožava ugled države imajući u vidu ko je sve „srećni dobitnik“ crnogorskog počasnog državljanstva.

Po podacima koje CGO posjeduje, ukupno 250 počasnih državljanstava dodijeljeno je od maja 2008. do septembra 2018. godine.CGO je objavio spisak od 203 lica, 2015.godine, u publikaciji Počasna državljanstva – kako se i kome dodjeljuju?”, uz dodatnih 14 imena naknadno kroz zalaganja da se pitanje zakonitosti dodjele ovih državljanstava stavi pod lupu Tužilaštva a zbog utvrđenih nepravilnosti iz javnih reagovanja nadležnih organa. U međuvremenu je CGO dobio spisak za još 33 lica.

Do danas na sajtu nadležnog Ministarstva unutrašnjih poslova ne postoje kompletan spisak građana koji su dobili ova državljanstva. Dodatno, obrazloženja koja se daju u rješenjima o dodjeli počasnih državljanstava su štura i formalistička, bez navođenja preciznog razloga prijema u državljastvo, pa je samim tim nepoznato za ogromnu većinu tih lica što ih posebno preporučuje da ne ulaze u proceduru apliciranja za državljanstvo koja važi za sva ostala lica. Javnost treba da zna kakav je doprinos od javnog interesa svih onih kojima su dodijeljena ili će biti dodijeljena počasna državljanstvakako bi se ograničile dalje zloupotrebe ovog institutai da ne bi imali kao neke od najprepoznatljivijih počasnih državljana kontraverzne ličnosti, poput Dahlanaili Šinavatre, koji svojim djelovanjem dovode u središte pažnje državu Crnu Goru na negativan način.

Ovo pitanje je posebno važno imajući u vidu krajnje restriktivne uslove za dobijanje crnogorskog državljnastva i činjenicu da je određeni broj građana Crne Gore još uvijek u proceduri dobijanja državljanstva u skladu sa Zakonom o državljanstvu Crne Gore iz 2008.godine, a da pri tom žive u Crnoj Gori i prije stupanja na snagu tog Zakona. Stoga, nadležni organi imaju obavezu da odgovorno i transparentno nastupe pred javnošću kad je riječ o dodjeli počasnih državljanstava.

Mira Popović, saradnica na programima