Vrijeme pokazalo snagu argumentacije CGO-a

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Skupštine Crne Gore da amandmanski djeluje na Prijedlog Zakona o državnoj upravi i na taj način izmjesti nezavisnog regultora – Agenciju za elektronske medije (AEM) iz okvira novouspostavljenih državnih agencija koje se ovim Zakonom uvode u sistem javne uprave i koje će biti stavljene pod direktnu kontrolu VladeRješenje koje je Vlada predlagala nije bilo dobro na što je CGO prvi ukazao.  

Podsjećanja radi, odmah po utrđivanju ovog prijedloga Zakona na sjednici Vlade od 20.09.2018. godine, CGO je upozorio na opasnosti predloženog rješenja koje bi oslabilo nezavisnost regulatora u oblasti medija. Takođe, ukazali smo i na suprotnost ovog rješenja u odnosu na relevatnu Direktivu Evropske unije o audiovizualnim medijskim uslugama (AVMSD) Evopske unije, koja je u tom trenutku bila u procesu usvajanja, što je moralo biti poznato i članovima Radne grupe za izradu ovog Zakona. Ta Direktiva je i usvojena početkom novembra 2018. godine, i u njoj se nedvosmisleno akcenat stavlja na jačanje nezavisnosti regulatora, suprotno rješenjima koje je predložila Vlada. Primjena ove Direktive je obaveza Crne Gore u okviru pregovaračkog procesai na bazi iste će se dalje mijenjati i Zakon o elektronskim medijima, kako je već i najavljeno iz Ministarstva kulture.

Vrijeme je pokazalo da je argumentacija CGO-a bila utemeljena iako je Ministarstvo javne uprave inicijalno olako odbacilo.  Dobro je što su se, nakon reakcije CGO-a, ovim povodom oglasili i drugi akteri, a posebno sama Agencija za elektronske medije.

Usvojeni Zakon o državnoj upravi ostavlja prostor za tumačenja, ali Agencija za elektronske medije (AEM) je na ovaj način zadržala mogućnost, kao i obavezu, da svoja ovlašćenja izvršava nepristrasno, transparentno i u interesu javnosti, uz funkcionalnu nezavisnost u radu.

CGO će nastaviti da sa pažnjom da prati ovo pitanje, ali i da istovremeno insistira na nezavisnom radu AEM-a i na donošenju odluka u interesu javnosti.

Ana Nenezić, koordinatorka programa