Poslovne informatičke sposobnosti važne za unaprjeđenje konkurentnosti osoba sa invaliditetom na tržištu rada

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, u saradnji sa firmom New Page, od 4. februara do 6. marta 2019, organizovao obuku za razvoju informatičkih vještina za 10 nezapošljenih osoba sa invaliditetom, a u okviru projekta „Razvojem vještina za bolju zapošljivost osoba sa invaliditetom“.

Tokom cjelomjesečne obuke, učesnici su učili na rade u MS Word-u, MS Excellu-u i Ms Power Point-u, ali i osmišljavali i formatirali svoje radne biografije, itd. Posebnu su pažnju posvetili komunikacionom potencijalu interneta u poslovnom svijetu, zatim pretraživanju korisnih informacija sa internet platformi i njihovom inkorporiranju i obrađivanju kroz različite baze podataka.

CGO - POSLOVNE INFORMATIČKE SPOSOBNOSTI VAŽNE ZA UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI OSOBA SA INVALIDITETOM NA TRŽIŠTU RADA

Stefan Vojvodić, izvršni direktor firme New Pagei predavač na obuci, kazao je da ga raduje zainteresovanost koju su učesnici pokazali, kao i njihova spremnost da savladaju kako jednostavne tako i one zahtjevnije komande u okviru Microsoft Office paketa. On je poručio: „Pomažući drugima da se pripreme za tržište rada, pomažemo jačanju i naše poslovne zajednice, dajući tako i našem poslovanju veći smisao, čineći i društvo boljim. Ovaj projekat ostvaruje višestruki efekat kroz jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom i podsticanje razvoja njihovih informatičkih kompetencija, a što svakako doprinosi većoj konkurentnosti ove marginalizovane grupe na tržištu rada.“

Jupo Babačić, građevinski tehničar za hidrogradnju, učesnik projekta iz Podgorice, rekao je da mu je obuka za rad na računarima značila u usavršavanju. „Mislim da svako treba da radi na poboljšanju svih svojih mogućnosti i da se konstantno usavršava. Poznavanje kompjuterskih vještina definitivno pomaže u nalaženju posla i uvijek je prednost kad neko ima takvo znanje pa i u svakodnevnim životnim situacijama,“ ocijenio je on.

CGO - POSLOVNE INFORMATIČKE SPOSOBNOSTI VAŽNE ZA UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI OSOBA SA INVALIDITETOM NA TRŽIŠTU RADA

Dragica Vujović, ekonomska tehničarka i učesnica projekta iz Nikšića, smatra da „vještine rada na računarima predstavljaju bitan faktor prilikom zapošljavanja, i nešto što poslodavci traže kao vještinu koja se podrazumijeva. Bez obzira na starost, zanimanje ili nivo obrazovanja svi moramo raditi na sebi i nastojati da budemo u toku sa razvojem tehnologija i zahtjevima koje poslodavci postavljaju.“, zaključila je ona.

Razvijajući svoje računarske vještine, učesnici i učesnice su pokazali izuzetan stepen posvećenosti u savladavanju osnovnih informatičkih zadataka, kao i sposobnost timskog rada i međusobnog nadopunjavanja. Oni su saglasni da im ove vještine mogu značajno pomoći  u konkurisanju za posao. 

CGO - POSLOVNE INFORMATIČKE SPOSOBNOSTI VAŽNE ZA UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI OSOBA SA INVALIDITETOM NA TRŽIŠTU RADA

Projekat „Razvojem vještina za bolju zapošljivost osoba sa invaliditetom“ ima za cilj doprinos unaprijeđenju socijalne i ekonomske uključenosti osoba sa invaliditetom u crnogorsko društvo. Konkretnije, projekat stremi da poboljša zapošljivost osoba sa invaliditetom kroz neformalnu obuku usmjerenu ka razvoju ključnih kompetencija, radnu praksu i promociju koristi i dobrih praksi zapošljavanja ovih lica unutar same grupe, ali i prema potencijalnim poslodavcima i opštoj javnosti.  Projekat sprovodi CGO, u saradnji sa kompanijom New Page d.o.o, a uz podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Željka Ćetković, saradnica na programima