Vlada da povuče predložene izmjene Zakona o tajnosti podataka

Pozivamo Vladu Crne Gore da povuče Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka iz procedure, organizuje javnu raspravu, i uskladi taj dokument sa međunarodnim standardima.

Tim Predlogom, koji je Vlada usvojila prošle nedjelje, bez bilo kakve javne ili stručne rasprave, predviđeno je uvođenje novog osnova za proglašavanje podataka tajnim, a što nije u skladu ni sa Ustavom a ni sa međunarodnim ugovorima koji obavezuju Crnu Goru, uključujući član 19, stav 3 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i član 10, stav 2 Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i član 3 Konvencija Savjeta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima.

Ustav precizno propisuje pod kojim uslovima informacije u posjedu državnih organa mogu biti proglašene tajnom. I ni u kojem slučaju ne predviđa paušalno određenje iz Predloga zakona – da podaci mogu biti sakriveni od javnosti zbog “ostvarivanja funkcije organa”.

Međunarodnim konvencijama koje je ratifikovala Crna Gora se propisuje da ograničenja pristupa informacijama moraju biti neophodna u demokratskom društvu i srazmjerna cilju zaštite. U članu 19, stav 3, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, kao i članu 3 Konvencije Savjeta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima, naveden je precizan spisak razloga iz kojih pristup informacijama može biti ograničen, i njima nije predviđeno da zvanična dokumenta mogu biti tajna zbog “ostvarivanja funkcije organa”.

Ukoliko bi Predlog Vlade bio usvojen, to bi izuzetno negativno uticalo na rad medija i civilnog društva, i maltene onemogućilo novinare i NVO da otkrivaju korupciju i druga kršenja zakona, ali i da prate sprovođenje raznih vladinih politika i obaveza iz procesa evropskih integracija.

Podsjećamo da su i Evropska komisija u izvještajima o Crnoj Gori, ali i Evropski parlament u svojim rezolucijama, više puta pozvali Vladu Crne Gore da poveća transparentnost svog rada i omogući javnosti pristup informacijama. Ovakav Predlog zakona koji je usvojila Vlada je suprotan tim preporukama i predstavlja ogroman korak unazad.

Zbog svega navedenog, pozivamo Vladu da povuče Predlog izmjena i dopuna Zakona o tajnosti podataka, organizuje javnu raspravu o tom dokumentu i obezbijedi da bude u skladu sa crnogorskim Ustavom i međunarodnim standardima koje je naša država obavezna da poštuje.

1. Mreža za afirmaciju NVO sektora (MANS)
2. Akcija za ljudska prava (HRA)
3. Institut alternative (IA)
4. Centar za građansko obrazovanje (CGO)
5. Centar za monitoring i istraživanje (CEMI)
6. Centar za demokratsku tranziciju (CDT)
7. Građanska alijansa (GA)
8. Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR)
9. Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM)
10. Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)
11. Centar za istrazivačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG)
12. Društvo profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG)
13. NVO 35 mm
14. Media centar
15. Naša akcija
16. Ekološki pokret Ozon
17. Centar za zastitu ptica (CZIP)
18. Green Home
19. Expeditio
20. Breznica
21. Eko – tim
22. Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima
23. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG)
24. Novi Horizont
25. Stečajci u Crnoj Gori
26. Banka hrane