Počela sa radom Škola EU pregovora

U organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO) danas je počela sa radom Škola EU pregovora. Škola je dio projekta “Pregovarajmo zajedno za Crnu Goru u EU” koji podržava Ministarstvo javne uprave. Prvo predavanje održala je prof. dr Gordana Đurović na temu “EU – politički aspekti procesa evropskih integracija i razvoj EU kroz talase proširenja.”

Škola EU pregovora privukla je ogromno interesovanje, čemu svjedoči i višestruko veći broj prijava u odnosu na planiranih 30 učesnika/ca ovog programa. Time se potvrđuje povjerenje građana i građanki Crne Gore u kvalitet programa alternativnog obrazovanja koje CGO pruža od svog osnivanja, odnosno u proteklih 17 godina.

CGO - Škola EU pregovora

Kroz sedam modula i 22 sesije Škole EU pregovora, ugledni domaći i međunarodni stručnjaci, diplomate, predstavnici/e vladinih instititucija i civilnog društva, upoznaće učesnike/ce sa političkim i ekonomskim aspektima procesa evropskih integracija, izazovima sa kojima se Crna Gora suočava na tom putu, ključnim pregovaračkim poglavljima i pozicijama Crne Gore, ali i regionalnim iskustvima, komuniciranju integracija, dostupnosti IPA i vezanih EU fondova. Škola će se baviti i uticajima dešavanja poput nastupajućih izbora za Evropski parlament, Brexit-a, trgovinskih sporova, rasta nacionalizma, populizma, lažnih vijesti, migracija, itd. na na EU i pregovore o pristupanju.

U okviru ovog polugodišnjeg programa biće održan i poseban trodnevni seminar koji će se odnositi na pisanje i upravljanje projektima finansiranim iz EU fondova, a imajući u vidu da su ovi fondovi dostupni različitim sektorima i za sve širi dijapazon tema, pa samim tim i korisničkih struktura.

Kad je riječ o profesionalnim profilima, Školu EU pregovoračini heterogena grupa sastavljena od službenika/ca Vlade, zapošljenih u medijima, nevladinim organizacijama, stranim misijama u Crnoj Gori, privredi, sudstvu i nezavisnim institucijama, zatim aktivisti/kinjestudentskih udruženja, akademsko osoblje, ali i predstavnici/e političkih partija.

CGO - STRUKTURA ŠKOLE EU PREGOVORA

Škola EU pregovora je besplatna i namijenjenima onima koji žele da sadržajno šire svoje znanje u oblasti pregovaračkog procesa, kao i da doprinose afirmaciji evropskih ideja, standarda i najboljih praksi u Crnoj Gori.

Damir Nikočević, koordinator za razvoj