Škola je važna karika u adresiranju radikalizacije i nasilnog ekstremizma

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je danas, u Podgorici, trening o fenomenu radikalizacije, nasilnog ekstremizma i terorizma za profesionalce koji rade u oblasti obrazovanja u Crnoj Gori, a koji je sastavni dio projekta Sigurna mreža. CGO je nedavno predstavio istraživanje javnog mnjenja o stavovima prema nasilnom ekstremizmu i radikalizmu.

CGO - ŠKOLA JE VAŽNA KARIKA U ADRESIRANJU RADIKALIZACIJE I NASILNOG EKSTREMIZMA

Trening je okupio 29 profesora i profesorki iz 24 srednje i jedne osnovne škole iz 15 crnogorskih opština. Kroz intenzivni program oni su obrađivali ključne termine vezane za radikalizaciju i nasilni ekstremizam; iskustva vezana za radikalizaciju i ekstremizam; rane znake radikalizacije; identifikovanje osoba u riziku od radikalizacije; faktore radikalizacije; radikalizaciju kao proces; kao ipraktične smjernice za djelovanje u konkretnim situacijama. Dodatno, učesnici/e treninga su bili upoznati i sa terminima kao što su: ekstremizam, nasilni ekstremizam, radikalizacija, radikalizator, radikalizujući materijali, teroristička radikalizacija, samostalna i samoinicijativna teroristička radikalizacija i sl.

Sa njima je radila psihološkinja Jarmila Bujak Stanko, psihološkinja iz Beograda i ekspertkinja sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa profesionalcima iz oblasti obrazovanja na teme radikalizacije i nasilnog ekstremizma. Ona je ujedno i vodeća autorka vodiča za nastavnike i druge profesionalce koji rade sa mladima u obrazovnom procesu na pomenute teme koji je tokom treninga bio prezentovan i samim učesnicima/ama.

Projekat Sigurna mreža ima za cilj da doprinese smanjenju i prevenciji trenda radikalizacije u Crnoj Gori jačanjem kulture društvenog dijaloga o kontroverznim i ekstremističkim pitanjima, ali i jačanjem demokratskih procesa kao ključne prevencije eskalacije terorizma i nasilnog ekstremizma u njihovim različitim oblicima. Dodatno, projekat pozicionira i ulogu obrazovanja u sprječavanju nasilnog ekstremizma, ali i značaj promocije kulture društvenog dijaloga i saradnje, demokratskih vrijednosti i principa ljudskih prava kao preventivnih mehanizama protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Ovaj projekat je podržan kroz program Za jači glas organizacija građanskog društva, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo – fAKT, a finansira Američka ambasada u Podgorici.

Miloš Knežević, PR/saradnikna programima