Obrazovanjem za multikulturalizam i interkulturalizam

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je od 11. do 14. aprila na Ivanovim koritima Omladinski interkulturalni kamp, kroz projekat Obrazovanjem za multikulturalizam i interkulturalizam, koji je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore. 

Omladinski interkulturalni kamp pohađalo je 24 učenika/ca srednjih škola iz devet crnogorskih opština: Rožaja, Nikšića, Podgorice, Plava, Bijelog Polja, Cetinja, Plužina, Mojkovca i iz Gusinja.

Obrazovanjem za multikulturalizam i interkulturalizam

Četvorodnevni intenzivni trening sastojao se od 15 sesija tokom kojih su polaznici/e kampa učili o značaju kulture i umjetnosti u promociji i njegovanju multikulturalnosti i interkulturalnosti, o izazovima multikulturalizma u Crnoj Gori, o konceptu multikulturalizma i interkulturalizma, antifašizmu u Crnoj Gori, stereotipima i predrasudama kao preprekama ka interkulturalnom dijalogu, konfliktima kao neminovnosti suživota u multietničkim sredinama, uzrocima konflikata, načinu mirnog rješavanja konflikata. Dodatno, polaznici/e su učili/e i o ulozi mladih u promociji i zagovaranju multikulturalizma i interkulturalizma, razvoju interkulturalne osjetljivosti i razumijevanja različitosti, o položaju i izazovi romske zajednice u crnogorskom multikulturalnom društvu, kao i o interkulturalnom obrazovanju kao podršci borbi protiv etničke distance među mladima.

Obrazovanjem za multikulturalizam i interkulturalizam

Predavači na Omladinskom interkulturalnom kampu bili su: Janko Ljumović,  profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti Univerzita Crne Gore, Duško Vuković, novinar i javni zagovarač Koalicije za REKOM, prof. dr Vladimir Pavićević, predsjednik Društva za istraživanje politike i političke teorije, Miloš Vukanović, istoričar, Tamara Milić, psihološkinja, Miloš Knežević, PR/saradnik na programima u CGO-u, Jelena Nedović, savjetnica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Elvis Beriša, izvršni direktor NVO ROM Koračajmo zajedno/Phiren Amenca i Biljana Maslovarić, sociološkinja.

Projekat Obrazovanjem za multikulturalizam i interkulturalizam ima za cilj da doprinese unaprjeđenju ravnopravnosti i poštovanja prava manjinskih naroda i drugih manjiskih zajednica u Crnoj Gori. Dodatno projekat teži doprinosu razumijevanju i afirmaciji principa i vrijednosti interkulturalizma u crnogorskom društvu.

Miloš Knežević, PR/saradnik na programima