Ministar prosvjete da smijeni sve direktore škole za koje je prosvjetna inspekcija utvrdila da rade nezakonito

Centar za građansko obrazovanje (CGO) godinama ukazuje na nedostatnosti zakonske odredbe kojom ministar prosvjete imenuje i razriješava direktore ustanova obrazovanja. Takva odredba unosi ogroman i neopravdan prostor za diskreciono odlučivanje, a to je vidiljivo kako kroz proces imenovanja, tako i kroz „zaštitu“ onih direktora za koje je i prosvjetna inspekcija utvrdila da nijesu radili po zakonu. 

Povodom teksta objavljenog na portalu Antene M „Direktoricu škole “Dušan Korać” optužuju za nesavjestan rad, ona bez komentara, Ministarstvo čeka izjašnjenje”, CGO podsjeća da smo prije godinu podnijeli inicijativu ministru prosvjete za razriješenje jednog direktora škole, ali i objavili da je Prosvjetna inspekcija podnijela ministru devet zahtjeva za razriješenje direktora osnovnih i srednjih škola tokom 2016. i 2017. Bez ijednog održivog argumenta ministar je ignorisao našu inicijativu i zahtjeve Prosvjetne inspekcije. Dodatno brine da su neki od direktora za koje je Prosvjetna inspekcija i po više puta utvrđivala nezakonisti u radu i predlagala njihovo razriješenje ponovo izabrani na te funkcije umjesto da budu razriješeni.

Nedavno ponovo pomenuta u medijima Fatima Mehović, direktorka OŠ „Dušan Korać“ u Bijelom Polju, bila je jedna od onih za koje je Prosvjetna inspekcija tražila razrješenje. Pored toga, u njenom slučaju postoji i pravosnažna presuda Osnovnog suda u Bijelom Polju koja potvrđuje njen nezakonit rad. Takođe, na njeno nedomaćinsko poslovanje ukazivala je i Državna revizorska institucija, ali i dio uprave te škole, sindikalne organizacije te škole i roditelji učenikakoji je pohađaju.

I ovaj slučaj potvrđuje naše zalaganje da pravo biranja i razriješavanja direktora škola treba izmjestiti iz nadležnosti ministra prosvjete a vratiti ga u nadležnost školskih odbora kako bi takvi izbori i razriješenja bili u javnom interesu.

Škola je ustanova u kojoj mora da se promoviše napredovanje na zaslugama i zakonitom radu, a ne selektivni pristupi i partijski interesi. U posljednjem period preovladavaju izbori koji nijesu zasnovani na objektivnim kriterijumim što urušava međuljudske odnose svih koji su vezani za školu – nastavnog osoblja, učenika, lokalne zajednice. To pojačava i rizik od nasilja, ekstremizma i radikalizma, a naročito u vaspitnoobrazovnim ustanovama u multietničkim sredinama. Na primjer, informacija koju je CGO dobio za navedenu školu u Bijelom Polju da pojedini roditelji zahtijevaju od direktorke da im djeci mora predavati učitelj/ica samo ukoliko su iste vjeroispovijesti i da ona ima razumijevanja za takve zahtjeve je poražavajuće i nedopustivo u građanskom društvu kakvo je Crna Gora.

Ilustrativan je i slučaj Veselina Pićurića, koji je, takođe, uprkos više prijedloga i inicijativa za razrješenje, nedavno reizabran za direktora Srednje elektrotehničke škole “Vaso Aligrudić” u Podgorici. O njegovim zloupotrebama službenog položaja govore i presude suda i brojne krivične prijave nastavnika te škole podnešene protiv njega, kao i materijalna šteta za koju je direktno odgovor. Ipak, ministar ga je takvog ponovo izabrao na tu funkcijui.

Ovi primjeri zabrinjavaju jer je njima i institucija Prosvjetne inspekcije degradirana, s obzirom da se njene zahtjeve ministar kontinuirano oglušuje.  

Napominjemo i da je zbog nepravilnosti u nastavi, zapošljavanja nastavnika mimo propisa, raspisivanja konkursa, ocjenjivanja učenika, izdavanja javnih isprava, kršenja prava djece i nastavnika Uprava za inspekcijske poslove izrekla skoro 60.000 eura nočanih kazni u 2018. godini vaspitno obrazovnim ustanovama što je alarmantan podatakNije poznato da je ministar prosvjete reagovao kroz sankcije prema direktorima kojima su te kazne izrečene, ali jeste poznato da je neke nagradio reizborom.

CGO ponovo poziva Ministarstvo prosvjete da sa mnogo više odgovornosti pristupa izboru direktora ustanova obrazovanja, kao i da sankcioniše one koji treba da budu sankcionisati. Takođe, CGO poziva poslanike da pokrenu proces izmjena i dopuna Opšteg zakona o obrazovanju kako bi se proces izbora i razriješenja direktora vratio u školske odbore jer je jasno da ovakav sistem proizvodi ozbiljne štete.

 

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica