Školu demokratije uspješno završilo dvadeset četvoro polaznika

U Podgorici su večeras, u prostorijama Centra za građansko obrazovanje (CGO), uručene diplome polaznicima XXVIII generacije Škole demokratije, škole za izučavanje demokratije od teorije do prakse, koju je CGO organizovao u partnerstvu sa fondacijom Fridrih Ebert. Polaznicima/ama Škole demokratije koji/e su uspješno završili ovaj obrazovni program, diplome je uručila izvršna direktorka CGO-a, Daliborka Uljarević.

CGO - Školu demokratije uspješno završilo dvadeset četvoro polaznika

Tom prilikom, Uljarević je kazala da „potrebne promjene u crnogorskom društvu zahtijevaju izgradnju kapaciteta svih sektora, a posebno u oblastima demokratizacije i evropeizacije“. Ona je ocijenila da je „premnogo podrazumijevajućih znanja iza kojih zapravo stoji neznanje što ne doprinosi izgradnji demokratske političke kulture. Demokratija se uči je moto CGO-a, a mislim da bismo se svi toga trebali stalno podsjećati“.

Škola demokratije je posvećena razumijevanju ideje demokratije i načina na koji se ta ideja primjenjuje. Inovirani program XXVIII generacije Škole demokratije organizovan je kroz 20 sesija i uključivao je adresiranje koncepta demokratije, liderstva, populizma, vladavine prava, načina funkcionisanja vlasti u skladu sa demokratskim principima, mjesta i uloge nevladinih organizacija, sindikata, medija, političkih partija, akademske i kulturne zajednice u demokratskom oblikovanju društva, zatim značaja političke participacije žena, izbora i izgradnje povjerenja u izborni proces, ali i odnosa demokratije i modernih medija, uticaja javnog mnjenja, uz osvrt na proces evropeizacije, uspostavljanje političkog pamćenja, kulture ljudskih prava, kao i demokratske političke kulture. Predavači na Školi demokratijebili su: prof. dr Radovan Radonjić, akademik, Vladimir Raičević, izvršni direktor, agencije Ipsos Strategic Marketing Crna Gora, prof. dr Vladimir Pavićević, predsjednik Društva za istraživanje politike i političke teorije i predsjednik Crnogorske, Andro Martinović, reditelj i direktor Crnogorske kinoteke, Siniša Gazivoda, advokat, Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, prof. dr Zoran Stoiljković, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Luka Rakčević, odbornik URE u Skupštini Glavnog grada, Dragan Tufegdžić, odbornik Demokrata u Skupštini Opštine Bar, Petar Komnenić, novinar Reutersa i TV Vijesti, prof. dr Žarko Puhovski, građanski aktivista i nekadašnji profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Dr. Max Brändle, direktor Regionalne kancelarije fondacije Friedrich Ebert, Maja Raičević, izvršna direktorka Centra za ženska prava, Srđa Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Miloš Vuković, izvršni direktor Instituta za poslovnu i finansijsku pismenost, Duško Vuković, predsjednik Skupštine Media centra i Miloša Vukanović, istoričar.

XXVIII generaciju Škole demokratije uspješno je završilo 24 polaznika iz čitave Crne Gore: Alma Ramović, Andrijana Kaluđerović, Anđela Purić, Anto Stanišić, Anja Redžić, Dušan Lučić, Emina Balota, Iva Kažić Bašović, Kristina Pašić, Liridon Vulaj, Ljiljana Đurović, Maja Marinović, Maksim Vučinić, Milica Stankić, Milena Radonjić, Miloš Spaić, Mirela Ramčilović, Mladen Ćulafić, Radomir Lazarević, Sandra Milićević, Snežana Pavlović, Stefan Samardžić, Vasilije Radulović Željka Nedović.

Kontinuirano interesovanje koje ovaj program prati od osnivanja, kao i činjenica da je ovo XXVIII generacija, ohrabruju i pokazuju da u Crnoj Gori postoje oni građani i građanke koji su spremni da budu društveno angažovani i aktivni učesnici tekućih procesa, ali i da rade na izgradnji sopstvenih kapaciteta. Ovaj program je ustanovljen 2003, a do sada ga je uspješno završilo 789 građana i građanki Crne Gore.

Miloš Knežević, PR/saradnik na programima