Dodijeljene diplome I generaciji Škole EU pregovora

Danas su u Podgorici dodijeljene diplome polaznicima I generacije Škole EU pregovora koju je Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao u okviru projekta “Pregovarajmo zajedno za Crnu Goru u EU!”, uz  podršku Ministarstva javne uprave. Polaznicima/ama Škole EU pregovora koji/e su uspješno završili ovaj obrazovni program, diplome su uručili izvršna direktorka CGO-a, Daliborka Uljarević i generalni direktor Direktorata za međunarodnu saradnju i programe pomoći u Ministarstvo javne uprave, Admir Šahmanović.

IMG_2223

Tom prilikom, Uljarević je istakla da će CGO nastaviti sa sprovođenjem neformalnih programa obrazovanja čiji je cilj jačanje unutrašnjih kapaciteta za evropeizaciju Crne Gore. Ona je navela da je Škola polaznicima pomogla da razumiju kontekst evropskih integracija, kao i tehnički i sadržajni aspekt pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom, i izrazila nadu da će saznanja sa ove Škole primijeniti u svojim profesionalnim angažmanima.

Kroz sedam modula i 22 sesije Škole EU pregovora, ugledni domaći i međunarodni stručnjaci, diplomate, predstavnici vladinih instititucija i civilnog društva, upoznali su učesnike sa političkim i ekonomskim aspektima procesa evropskih integracija, izazovima sa kojima se Crna Gora suočava na tom putu, ključnim pregovaračkim poglavljima i pozicijama Crne Gore, ali i regionalnim iskustvima, komuniciranju integracija, dostupnosti IPA i vezanih EU fondova. Škola se bavila i uticajima dešavanja poput izbora za Evropski parlament, Brexit-a, trgovinskih sporova, rasta nacionalizma, populizma, lažnih vijesti, migracija, itd. U okviru ovog polugodišnjeg programa održan je poseban trodnevni seminar koji se odnosio na pisanje i upravljanje projektima finansiranim iz EU fondova.

IMG_2180

Predavači na Školi demokratije bili su: prof. dr Gordana Đurović, Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore, Srđan Majstorović, Centar za evropske politike (CEP) – Beograd/Srbija, Jovana Marović, izvršna direktorka Politikon mreže i članica BiEPAG-a, Joachim Waern, zamjenik ambasadora Kraljevine Švedske, Aleksandar Drljević, glavni pregovarač Crne Gore sa EU, dr Dragan Đurić, programski menadžer u Regionalnoj školi za javnu upravu (ReSPA), prof. dr, Žarko Puhovski – Zagreb/Hrvatska, Mila Kasalica, ekonomska analitičarka, Marijana Laković, generalna direktorica u Ministarstvu pravde i pregovaračica za poglavlja 23 i 24, Adrijan Vuksanović, zamjenik predsjednika skupštinskog Odbora za evropske integracije i poslanik Hrvatske građanske inicijative (HGI), Neđeljko Rudović, član skupštinskog Odbora za evropske integracije i nezavisni poslanik, prof. dr Milan Marković, Biotehnički faktultet Univerziteta Crne Gore, Ivana Vojinović, generalna direktorica u Ministarstvu održivog razvoja i turizma i šefica radne grupe za poglavlje 27, Ivana Glišević Đurović, zamjenica Glavnog pregovarača i nacionalna IPA koordinatorka, Stevo Muk, predsjednik UO Instituta Alternativa, Janko Ljumović, vanredni profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, Balša Brković, književnik, Nada Vojvodić, pomoćnica generalnog sekretara u Vladi Crne Gore, Damir Nikočević, koordinator za razvoj u CGO-u u Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije za pregovore sa EU.

Školu EU pregovora činila je heterogena grupa sastavljena od službenika Vlade, zapošljenih u medijima, nevladinim organizacijama, stranim misijama u Crnoj Gori, privredi, sudstvu i nezavisnim institucijama, zatim aktivisti studentskih udruženja, akademsko osoblje, ali i predstavnici političkih partija. Svi oni su imali priliku da se prijave kroz kompetitivan proces, u kojem je CGO primio skoro tri puta više prijava u odnosu na broj polaznika koji je mogao biti primljen.

IMG_2172 (1)

I generaciju Škole EU pregovora uspješno je završilo 29 polaznika: Ana Vukčević, Anđela Dulović, Anja Adamović, Dragan Blečić, Dragana Jaćimović, Jelena Ćipović, Jelena Nedović, Jovana Bojić, Jovana Bubanja, Jovana Karadžić, Jovana Krunić, Katrina Berišaj, Marija Radinović, Marko Lukačević, Milena Vušurović, Milica Šćepović, Milica Zindović, Miloš Moračanin, Miloš Rudović, Mina Međedović, Mira Radović, Mirsad Spahić, Mitar Radonjić, Neđeljko Đurović, Nina Perunović, Svetozar Ščekić, Tereza Vujošević, Viktor Subotić, Željko Vukčević.

Interesovanje polaznika za ovaj program ohrabruje i pokazuje da u Crnoj Gori postoje aktivna zainteresovanost građana i građanki da budu društveno angažovani i učesnici tekućih procesa demokratizacije i evropeizacije, ali i da rade na izgradnji sopstvenih kapaciteta kako bi tim proces efikasno doprinijeli.

Vasilije Radulović, asistent na programima