Radionice koje su spojile učenje, druženje i stvaralaštvo

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je od 14. do 18.oktobra drugu petodnevnu radionicu o filmskom i medijskom stvaralaštva u oblasti ljudskih prava za osnovce uzrasta od 11 do 15 godina. Oni su se na taj način upoznavali sa filmom i načinima komuniciranja ljudskih prava kroz film. Radionica je dio projekta Putujuća fabrika filma Ubrzaj, koji podržava Ministarstvo prosvjete.

CGO - Radionica - Filmsko i medijsko stvaralaštvo

Petodnevna radionica pomogla je osnovcima da steknu znanja o osnovama filmske umjetnosti i da razviju svoje vještine kako bi i na vizuelno kreativan način adresirali tematiku ljudskih prava. Kroz pet modula upoznavali su se sa osnovama filmskog jezika i gramatike, teorijskim i praktičnim principima rada sa kamerom, načinom na koji film reprezentuje ne samo zabavu već i ozbiljan umjetnički izraz. Takođe, učili su o načinu sastavljanja snimljenog materijala u narativnu cjelinu, kao i pravilima pripovjedanja kroz audiovizuelni medij. Sa njima su, kombinujući predavanja i vježbe, radili priznati crnogorski reditelji Andro Martinović i Nemanja Bečanović.

Andro Martinović, reditelj i direktor Crnogorske kinoteke, ocjenjuje da „evidentno postoji praznina u obrazovnim programima za djecu i mlade kada je film u pitanju. Radionica koju je organizovao CGO daje uvid u osnove filma, i to ne samo kao autonomnog umjetničkog izraza već i kao načina da oblikujemo svoj odnos prema svijetu u kojem živimo. Posebno me obradovalo aktivno učešće osnovaca, kao i radoznalost koja je na početku svake spoznaje. Jer ono što prvo učimo je kako gledati, a postoje različiti načini na koji se stvari vide“.

Martinović navodi i da je „uočljivo da novim generacijama pomalo nedostaje pažnje i strpljenja kada su složenije narativne forme u pitanju i na tome moramo dodatno raditi“.  On objašnjava da Kinoteka već ima aktivnosti koje uključuju mladu publiku (poput Young Audience Award). „To je još jedan signal Ministarstvu prosvjete da je neophodno unekoliko reformisati obrazovni sistem i držati korak sa vremenom koje se sve više ubrzava“, preporučuje Martinović.

CGO - Radionica - Filmsko i medijsko stvaralaštvo

Vuk (13), učenik OŠ „Pavle Rovinski“, u osvrtu na radionicu kaže: “Bilo mi je jako inspirativno ovih pet dana. Naučio sam kako je zabavna priprema pred snimanje, što je režija a što montaža filma. Uživao sam u projekciji filmova koje smo gledali iz jedne, meni sad, nove perspektive. Svoje utiske sam prenio i drugarima u školi i predložio im da i oni prođu kroz radionicu koja spaja učenje, druženje i stvaralaštvo”.

Lazar (12), učenik OŠ „Sutjeska“, takođe navodi da je radionica bila “zanimljiva, interesantna kreativna i uzbudljiva. Naučio sam šta je kadar, iz čega se sve sastoji kadar, šta je scena, koliko planova u jednom kadru postoji i iz kojih se uglova može snimati jedna scena, kako se režu kadrovi itd. Ovu radionicu bih rado preporučio svojim drugarima jer bi može biti korisna i ako se odluče da budu režiseri”.

Petodnevni program je uspješno završilo 20 osnovaca iz dvije podgoričke osnovne škole –OŠ „Sutjeska“ i OŠ „Pavle Rovinski“.  Diplome za uspješno pohađanje su dobili: Mirja Gegović, Maša Bojić, Iva Stanković, Lana Malbaški, Manja Manojlović, Maša Džudović, Doris Vučinić, Mina Tomašević, Vuk Vukčević, Anka Mijušković, Aleksa Martinović, Lazar Kaluđerović, Lana Damjanović, Vuk Berberović, Dušan Đurović, Majda Pilica, Marcellina Bozzola, Anastasija Radoman, Ana Martinović i Mia Knežević.

CGO - Radionica - Filmsko i medijsko stvaralaštvo

Putujuća fabrika filma Ubrzaj dio je aktivnosti CGO-a da tematiku ljudskih prava pozicionira među najmlađima u obrazovnom sistemu, a kako bi se oni dodatno zainteresovali za koncept ljudskih prava i naučili da angažovani film može da utiče na društvo u kojem živimo.

Vasilije Radulović, asistent na projektima