Aktivizmom mladi doprinose oblikovanju društva

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, od 27. februara do 1. marta 2020, uz podršku Ministarstva sporta i mladih, organizovao Školu omladinskog aktivizma koju je pohađalo 25 srednjoškolaca/ki iz 13 gradova sjeverne, centralne i južne regije Crne Gore.

20200301_091444

U okviru četvorodnevnog intenzivnog programa, 25 srednjoškolaca/ki adresiralo je pojam omladinskog i građanskog aktivizma, poziciju i glas mladih u demokratskim društvima, koncept javnih politika i njihov značaj za mlade, vještine komunikacije i liderstva, govorničke i prezentacione vještine, proces javnog zagovaranja i javnih kampanji, probleme i motive odlaska mladih iz Crne Gore, ulogu medija u oblikovanju stavova mladih, itd. U metodološkom dijelu, teme su se obrađivale kroz diskusije, radionice, praktičan ali i timski rad, projekcije filmova i kratkih video sadržaja kao podsticaja za argumentovanu raspravu.

„Za mene je aktivizam svaki vid akcije koja izazove željenu reakciju. Dugačak je put do često teško dostižnog cilja – uključivanja mladih u procese stvaranja pokreta i donošenja promjena. Aktivizam nije sam riječ i jak glas, već to znači djela i jasno iznošenje sopstvenog stava“, kazala je Milica Pavlović, učenica Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole u Baru i učesnika Škole omladinskog aktivizma.

Pajo Vasović, učenik Prve srednje stručne škole u Nikšiću i učesnik Škole omladinskog aktivizma, smatra da „revolt i naše želje da mijenjamo stanje u društvu treba akcentovati kroz podizanje svijesti o važnosti neformalnog obrazovanja, volontiranja i samoinicijativnog djelovanja“.

20200228_115450

Sličnih je stavova i Marko Jelovac, učenik Gimnazije „Tanasije Pejatović“ iz Pljevalja koji zaključuje da  „ulaganjem u mlade i u njihovo obrazovanje, kao i u njihove želje, država ulaže u buduće potencijale koji će oblikovati razvoj cjelokupnog društva.“

“Za aktivne mlade, vrlo je važan način na koji pristupaju informacijama i kako ih obrađuju, odnosno da ih analiziraju i kritički razmatraju. Upravo svojim aktivnim građanskim učešćem moći će da prepoznaju lažne vijesti i različite neistine koje im se svakodnevno plasiraju. Pošto  ovi učenici i učenice tek postaju bitan dio demokratskog društva, važno je da budu u stanju da prepoznaju odakle informacije dolaze“, navela je Nina Marković, predavačica na Školi omladinskog aktivizma i novinarka TV Vijesti.

„CGO se prepoznaje po odličnim obrazovnim programima u okviru kojih mladi stiču znanja i vještine koja će im koristiti za njihov dalji profesionalni razvoj. Mladi se tako i povezuju, formiraju svoje mreže poznanstava i kontakata i to je odlično. Jedna od tema koje mlade posebno interesuje je liderstvo i dobro je da programi CGO-a adresiraju i tu temu,“ ocijenio je dr Vladimir Pavićević iz Društva za istraživanje politike i političke teorije i predavač na Školi omladinskog aktivizma.

20200227_161455

Cilj Škole omladinskog aktivizma bio je da unaprijedi razumijevanje principa građanstva i građanskog aktivizma kod srednjoškolaca/ki sa teritorije cijele Crne Gore, osnaži im motivaciju i vještine za učešće u procesima kreiranja politika i donošenja odluka koje su od direktnog značaja za njih. Predavači su bili iz civilnog društva, uključujući aktiviste i borce za poboljšanje položaja mladih u Crnoj Gori, a učesnici su bili učenici/e srednjih škola iz Bara, Herceg Novog, Kotora, Budve, Podgorice, Nikšića, Cetinja, Plužina, Kolašina, Pljevalja, Rožaja, Berana i Bijelog Polja. Školu omladinskog aktivizma uspješno su završili: Advan Kardović, Amil Kalender, Amina Bahović, Anja Filipović, Anđela Pantović, Biljana Vuković, Daris Kajević, Dubravka Šćekić, Dušan Šestović, Irina Vukadinović, Jovana Rečević, Konstantin Vukić, Matija Svorcan, Marko Jelovac, Marko Perišić, Marko Martinović, Martina Labović, Milica Bojović, Milica Pavlović, Nađa Srdić, Natalia Orlandić, Nemanja Čabarkapa, Pajo Vasović, Radovan Vojinović i Sara Avramović.

Željka Ćetković, koordinatorka programa Aktivno građanstvo