Ružičasta istina AEM-a

Agencija za elektronske medije (AEM) juče je reagovala na analizu Centra za građansko obrazovanje (CGO), optužujući CGO da je iznio “niz neistinitih i neosnovanih ocjena o radu AEM-a”. Pritom su, precizno, navedene samo tri navodno neistinite i neosnovane ocjene, a koje su neutemeljene.

Prva takva naša navodno “neistinita i neosnovana” ocjena je, prema reagovanju Služba za odnose sa javnošću i opšte poslove AEM, “da su dvije kablovske televizije (Happy TV i Pink M), čije je sjedište u Srbiji, sankcionisane jer su u svojim programima oštro napadale crnogorsku vlast zbog donošenja Zakona o slobodi vjeroispovijesti i da je to posledica direktnog političkog uticaja na odluke AEM-a”.

Druga naša navodno “neistinita i neosnovana” ocjena je “da je Savjet Agencije za elektronske medije (SAEM) godinama unazad tolerisao ozbiljna kršenja profesionalnih standarda na račun protivnika crnogorske vlasti u emisijama televizije Pink M, pribjegavajući samo mjerama upozorenja”.

Služba za odnose sa javnošću i opšte poslova AEM je, u pokušaju samoodbrane, posegnula je i za sljedećim argumentima: “AEM je uvijek i u svakom slučaju, kada je uočeno da je došlo do kršenja standarda, pokretala postupak. Takav slučaj je bio i u januaru 2019. godine kada je upućena inicijativa Regulatornom tijelu za elektronske medije u Srbiji da pokrene proceduru i utvrdi odgovornost emitera TV programa, koji su u njegovoj nadležnosti.”

Svi ovi navodi AEM-a su bez ikakve činjenične argumentacije.

Da počnemo od ovog posljednjeg: AEM je inicijativu Regulatornom tijelu za elektronske medije u Srbiji uputio tek nakon što je to od njih javno tražio ministar kulture, Aleksandar Bogdanović u januaru 2019. Ministar je, da podsjetimo, pozvao AEM da preduzme mjere iz svoje nadležnosti zbog negativne kampanje koju protiv Crne Gore i predsjednika Crne Gore, posredstvom kablovskih operatera, sprovode televizije Pink i Happy. Ministar se, zaista, nije javno očitovao početkom 2020, ali je uzročno-posljedična povezanost događaja s početka 2019. dovoljno rječita da se zaključi kako ovogodišnje mjere AEM protiv televizije Pink i Happy imaju istu ili sličnu uzročno-posljedičnu pozadinu.

Iako tvde da su samostalni u svom djelovanju, iz AEM-a nijesu objasnili zašto nijesu prethodnih godina, kad se resorni ministar nije oglašavao, djelovali onako kako je propisano i kako su i sami obećavali u svojim rješenjima na prigovore i žalbe koje su protiv televizije Pink M podnosili ljudi koji važe za principijelne kritičare crnogorske vlasti, a koje je ta televizija u kontinuitetu javno blatila. Na primjer, tokom 2016. AEM je izdala devet upozorenja Pink M televiziji zbog „kršenja programskih  principa  i  standarda“. U dispozitivu svakog od tih rješenja je bilo zaprijećeno da će u slučaju ponavljanja kršenja uslijediti oštrije sankcije – privremeno oduzimanje odobrenja za emitovanje programa. Međutim, takve sankcije AEM nikad nije izrekla.

Takva AEM od javnosti traži da joj vjeruje na riječ da je “zaštita maloljetnika (je) jedna od najznačajnijih aktivnosti AEM-a”, a upravo je nevladin sektor morao da ih podsjeća, prvo na obavezu izmjene pravilnika, a potom i na obavezu primjene odnosno da “da natjera kablovske operatere na ograničavanje emitovanja sadržaja koji mogu štetiti maloljetnicima“. Nesporno je da je Media centar taj koji je početkom 2019. podsjetio Savjet i direktora AEM-a da se član 82 Zakona o elektronskim medijima godinama ne primijenjuje, a kada su to učinili, podsjećao ih je i da treba da obezbijede poštovanje toga pravilnika.

CGO u svojoj analizi nije dovodio u pitanje regularnost postupka izbora direktora AEM-a, samo je naveo da je riječ o čovjeku koji je blizak rođak dugogodišnjeg visokog funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista (DPS). Nema ničeg tabloidnog u upoznavanju javnosti sa tom činjenicom, jer prešućivanjem ovakvih informacija se želi stvoriti utisak da je AEM nezavisna.

Koristimo ovu priliku da podsjetimo i da je dio ocjena, na koje sad AEM reaguje, objavljen prije godinu dana  u analizi CGO-a “Kontrolisani haosu u regulaciji elektronskih medija – rad Agencije za elektronske medije, uz mnogo drugih spornosti u radu AEM-a. Tu analizu smo dostavili AEM-u i pozvali ih da učestvuju na konferenciji na kojoj smo razmatrali stanje medijske scene u Crnoj Gori sa predstavnicima institucija, medija i civilnog društva. Iz AEM-a tada nijesu reagovali niti doveli ijednu našu ocjenu u pitanje, a izbjegli su i da dođu na skup koji je bio prilika da predstave svoje stavove i da odgovore na pitanja zainteresovane javnosti. I ovo posljednje reagovanje stiže nedjelju dana nakon objavljivanja naše ovogodišenje analize, čije izvode su prenijeli gotovo svi crnogorski mediji i, na žalost, samo potvrđuje sve što smo naveli u ove dvije analize.

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka

Napomena: Ukazujemo da su reagovanje AEM-a integralno prenijeli sljedeći mediji koji nijesu objavili analizu CGO-a na koju reaguje AEM – Antena M i portal Aktuelno.me. Takođe, portal RTCG je objavio dijelove analize CGO-a ali bez ijedne recenice o AEM-u, dok je prenio integralno reagovanje AEM-a.