Intelektualna svojina mora biti zaštićena, a UCG treba da prednjači u tome

Na Svjetski dan intelektualne svojine, Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da je intelektualna svojina sa inovacijama jedan od stožera razvoja svakog društva i da bi ovom segmentu i u crnogorskom društvu trebalo posvetiti mnogo više pažnje.

Intelektualna svojina mora biti zaštićena, a UCG treba da prednjači u tome

Intelektualna svojina pomjera granice, vodi istinskom napretku, pomaže da se riješe veliki problemi i zagonetke. Danas kada se čitav svijet suočava sa izazovom pandemije korona virusa, upravo su naučnici pod velikim teretom očekivanja da što prije pronađu efikasan odgovor u vidu vakcine i drugih terapija. Zato moramo biti stalno svjesni da je neprocjenjiv doprinos onih naučnih radnika, inovatora i istraživača koji sa posvećenošću i intelektualnim poštenjem rade svoj posao kako bi život svih u zajednici bio zdraviji, sigurniji i jednostavniji.

Međutim, svjedoci smo da prave naučnike nekad zasijene i plagijatori koji bi da steknu zvanja nedozvoljenim preuzimanjem tuđeg naučnog rada. To zahtijeva i jači odgovor akademske i naučne zajednice kako bi odbranili dostojanstvo svoje pozicije, ali i ukazali na pravi put kojim treba ići neko ko želi da postane naučnik ili uvažen član akademske zajednice.

Stoga je važno da se pravi distinkcija između onih koji nečasnim radnjama pokušavaju pribaviti korist u naučnom i akademskom okviru u odnosu na istinske naučnike i inteletualce koji pomjeraju granice i time zavrijeđuju podršku i poštovanje.

I crnogorska akademska zajednica je na velikom ispitu. Donešenjem Zakona o akademskom integritetu stvoren je dodatni zakonski okvir za procesuiranje plagijata. Ohrabruje što je Etički komitet nedavno donio nekoliko odluka o utvrđenom kršenju akademskog integriteta, preciznije o utvrđenim plagijatima profesorke Bojane Lakićević Đuranović u slučaju radova njenih studenata Drinčića i Spahića. Podsjećamo da se radi o prijavama CGO-a, od kojih jedna ima i otvoren krivični postupak protiv Lakićević Đuranović. Sa žaljenjem konstatujemo da rukovodstvo UCG ne pokazuje proaktivnost da sa dužnom pažnjom provjeri reference svojih profesora i na taj način započne proces odvajanja onih koji treba da pripadaju akademskoj zajednici od onih kojima tu nije mjesto jer nijesu poštovali tuđu intelektualnu svojinu.

CGO će nastaviti da činjenično ukazuje na ovakve anomalije, kako akademskoj zajednici i nadležnim organima tako i javnosti, trudeći se da i na taj način damo svoj doprinos unaprijeđenju visokog obrazovanja koje u svom temelju mora imati poštovanje intelektualne svojine I akademski integritet.

Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) je 2001. godine odredila 26. april za Svjetski dan intelektualne svojine radi jačanja svijesti o ulozi intelektualne svojine i doprinosa pronalazača i umjetnika razvoju čovječanstva.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica