Vlasti da se obavežu na kreiranje ambijenta za slobodu medija

Povodom 3. maja – Svjetskog dana slobode medija, Centar za građansko obrazovanje (CGO) želi svim medijima, medijskim udruženjima i novinarima da uputi čestitke. Posebno je značajna uloga profesionalnih i odgovornih medija u izvještavanju o kriznim situacijama, kakva je i epidemija virusa COVID 19. Stoga je i ovaj datum dodatna prilika da se ponovo ukaže na brojne izazove sa kojima se suočavaju mediji i medijski poslenici, ali i na preporuke kako bi se postojeće loše stanje unaprijedilo.

CGO je nedavno objavio godišnji izvještaj o stanju o oblasti medija – Mediji u Crnoj Gori – između zagrljaja vlasti i borbe za profesiju. Nažalost, ključni problemi postaju već hronični a oni se odnose na otvorenu cenzuru tj. slučajeve napada na novinare i njihovu nekažnjivost, prikrivenu cenzuru koja koja ugrožava finansijsku održivost medija, samocenzuru, neizvedenosti u zakonodavnom okviru i praksi samoregulacije i regulacije, kao i partijsko preuzimanje javnog servisa RTCG. Ove probleme je potvrdio i najnoviji izvještaj Reportera bez granica gdje Crna Gora ponovo bilježi pad, a mnogo puta su elaborirani i u crnogorskoj javnosti.

Kako bi neke naredne dane Svjetskog dana slobode medija mogli obilježiti sa više zadovoljstva, neophodno je da crnogorske vlasti odustanu od pokušaja da sve medije stave pod svoj kišobran i da osiguraju zakonodavni i praktični okvir za razvoj medijskih sloboda. To uključuje nedvosmislenu političku volju da se sprovedu sljedeće preporuke:

  • Intenziviranje istraga slučajeva napada na novinare i imovinu medija;
  • Usvajanje Prijedloga Zakona o medijima uz sljedeće intervencije:
   1. jačanje pozicije i odgovornosti glavnog urednika uz povećanje zaštite njegovih prava,
   2. funkcionalno uvažavanje pluralnosti i autonomnosti rada samoregulatornih tijela,
   3. svođenje prioriteta Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija na manje oblasti          šireg obuhvata,
   4. jačanje odgovornosti osnivača medija i glavnog i odgovornog urednika uz zaštitu novinara za      objavljeni medijski sadržaj,
   5. smanjenje rokova za intervenciju medija na neprimjerene komentare uz prateće sankcije, i
   6. zaštitu novinarskih izvora u skladu sa međunarodnim standardima.
   • Usvajanje Prijedloga Zakona o RTCG uz izmjene koji obezbjeđuju suštinsku finansijsku i uređivačku nezavisnost RTCG-a i upravljačkih organa RTCG-a;
   • Usvajanje novog Zakona o audio-vizuelnim medijskim uslugama po modelu NVO Media centar;
   • Raspisivanje konkursa za izbor novih savjeta RTCG-a i AVM-a i sprovođenje tih izbora po novim zakonskim rješenjima koji uključuju intervencije u dijelu jačanja nezavisnosti i pluralnosti članova tih savjeta;
   • Stvaranje praktičnih uslova za regulatora medija i za javni medijski servis da rade bez političkog uplitanja;
   • Podršku samoregulaciji kroz uspostavljanje godišnje novčane nagrade za samoregulatorno tijelo koje najbolje obavlja svoj posao;
   • Podršku inicijativama za uvođenje medijske pismenosti u formalni obrazovni sistem i kreiranje plana njihove primjene uz uključenje obrazovnih institucija, medijskih organizacija i NVO koje se bave medijima.

CGO vjeruje da nije više dovoljno samo ukazivati na probleme u medijskoj sferi, već da je neophodno insistirati na njihovom rješavanju. Jasne smjernice za to postoje a odgovornost za njihovu primjenu nosi Vladi i vladajuća koalicija.

CGO će insistirati na suštinskim izmjenama zakonodavnog okvira i valjanoj primjeni tih zakona u skladu sa onim tim izmjenama koje obezbjeđuju održivost medija, razvoj profesionalnog novinarstva i kreiranje ambijenta u kojem će se suziti prostor za političke i druge pritiske.

Damir NIKOČEVIĆ, koordinator za razvoj u CGO-u