Dan Evrope bi trebalo da slavimo sa evropskim vrijednostima i standardima u crnogorskom društvu

Na Dan Evrope, Centar za građansko obrazovanje (CGO) koristi priliku da iskaže zabrinutost usporenim hodom Crne Gore ka ujedinjenoj Evropi. To dokazuju sve strožije i negativnije ocjene iz relevantnih međunarodnih izvještaja, ali i sama dinamika crnogorskih pregovora sa EU.

Pregovori Crne Gore o pristupanju Evropskoj Uniji počeli su 29. juna 2012. godine, u skladu sa tzv. novim pristupom koji u središte stavlja vladavinu prava. U prvih sedam godina, odnosno zaključno sa 2019. godinom, Crna Gora je otvorila 32 od 33 pregovaračka poglavlja, od kojih su samo tri privremeno zatvorena – 25 (Nauka i istraživanje), 26 (Obrazovanje i kultura) i 30 (Vanjski odnosi). Treba napomenuti da u dva od ta tri praktično nema pravne tekovine EU, a u jednom je trebalo usvojiti samo jedan akcioni plan. Iako su crnogorski zvaničnici mnogo puta to najavljivali, još uvijek nisu stigla iz Brisela završna mjerila za ključna poglavlja 23 (Pravosuđe i temeljna prava) i 24 (Pravda,sloboda i bezbjednost) a što znači da crnogorske vlasti nisu uradile domaće zadatke koje su ranije preuzele i na koje su se obavezale. U 28 pregovaračkih poglavlja bilježi se ograničen napredak, a za godinu dana smanjio se i broj poglavlja u kojima je ranije bio konstatovan dobar napredak.

U studiji CGO-a Prvih sedam godina pregovora Crne Gore sa EU, dali smo osvrt na politički i ekonomski aspekt pregovora koji utiče na činjenicu da Crna Gora već pregovara duže već od prosjeka svih država koje su ušle u EU u posljednjim krugovima proširenja, uz preporuke kako da se taj proces unaprijedi.

Dan Evrope bi trebalo da slavimo i uz navođenje suštinskih i građanima i građankama vidljivih uspjeha na našem putu ka EU. Na žalost, njih je jako malo i zato umjesto slavlja ovo mora biti prilika da se konačno počne strateški i ozbiljno promišljati kako da učinimo da svakog dana živimo te vrijednosti, standarde i najbolje prakse.

tabela                                   Dinamika pregovaračkog procesa i napretka u Crnoj Gori

Diana RAJKOVIĆ, asistentkinja na programima