Rektor kojeg preporučuje netransparentnost

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost zbog sasvim izvjesnog izbora Danila Nikolića za novi mandat rektora Univerziteta Crne Gore (UCG) u periodu 2020 – 2023.godina. Činjenica da je on i jedini kandidat o kojem će se uskoro izjasniti Senat UCG govori slikovito i o nivou demokratičnosti i kompetitivnosti na samom UCG.

U toku prvog mandata, po nalazima CGO-a, rektor Nikolić nije doprinio da se UCG pozicionira kao transparentna ustanova koja ažurno i sadržajno odgovara na upite zainteresovane javnosti. Osim što smo uvijek jako dugo čekali na sve informacije koje smo tražili, shodno Zakonu za slobodan pristup informacijama, ovaj rektor je uspijevao da nam najčešće pošalje „upakovano ništa“ umjesto traženih informacija. Takođe, i laiku je vidljivo da se na sajtu UCG ne mogu naći ni osnovni podaci koji bi pomogli da razumijemo i cijenimo način administrativnog i finansijskog rukovođenja tom visokoškolskom ustanovom.

Posebno je indikativan napor koji je rektor UCG uložio u proteklih pola godine da skrije podatke o finansijskom poslovanju UCG. Radi javnosti, CGO je jesenas tražio od UCG i nekoliko fakultetskih jedinica koje su uzorkovane sljedeće informacije: kopije ovjerenih finansijskih izvještaja uz zaključni list – bruto bilans za posljednjih pet godina, specifikaciju prihoda po linijama za isti period, promet kupaca i dobavljača uz analitičke kartice najvećih kupaca i dobavljača, analitičke kartice najvećih troškova, tokove novca koji se odnose na rashode u dijelu troškova zarada zapošljenih, kupovine i prodaje imovina UCG, ugovore o kreditima, izvještaje internih revizija itd. Znači, radi se o bazičnim iako obimnim informacijama koje institucija koja je na državnom budžetu mora obezbijediti, kako na zahtjev tako bi bilo poželjno i proaktivno. CGO je ovu dokumentaciju tražio u elektronskoj formi, a u nekim dijelovima i u mehanički čitljivom formatu. Od rektora Nikolića smo u jednom dijelu dobili odgovor da se pojedine informacije nalaze na sajtu UCG što nije tačno a da u druge možemo izvršiti fizički uvid što obesmišljava odobravanje informacije, jer se radi o dokumentaciji koja zahtijeva ozbiljnu analizu a ne usputni pogled. Time je rektor Nikolić praktično skrio traženu dokumentaciju sa UCG. Međutim, ovaj rektor je uspio i ono što njegovi prethodnici nisu – da napravi takvu vojničku organizaciju od UCG pa su nam identične odgovore dostavljale i druge univerzitetske jedinice. Tako su dekani Muzičke akademije, Pomorskog, Pravnog Filozofskog i Mašinskog fakulteta pristali da budu vojnici Nikolića umjesto da brane ugled fakulteta koje vode kroz punu transparentnost.

CGO će nastaviti da insistira na efektivnom pristupu ovim i drugim informacijama od značaja za rad UCG i njegovu transparentnost uprkos snažnim naporima Nikolića i Upravnog odbora UCG da postavljaju sve visočije zidove netransparentosti oko UCG.

Pozivamo i Vladu Crne Gore da objasni, a s obzirom da ima članove u Upravnom odboru UCG, zašto UCG skriva podatke o svojim finansijama i zašto u tome ovaj rektor ima njihovu podršku. Javnost ima pravo da zna i ko je sve dio organizovane grupe i za čiji interes se svi ti podaci skrivaju.

CGO izražava žaljenje što ovaj konkurs za rektora UCG nije obilježio stvarni izbor, ali i što se i akademska zajednica na UCG miri sa tim da je ovo vojnička a ne akademska institucija u kojoj bi trebao da se njeguje dijalog, kritičko mišljenje i otvorenost.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica