Demantujte nas dostavljanjem traženih informacija

Jučerašnjim nepotpisanim reagovanjem rukovodstva Univerziteta Crne Gore (UCG) na saopštenje Centra za građansko obrazovanje (CGO) dobili smo još jedno rektorovo „upakovano ništa“.

Reagovanje UCG predstavlja pokušaj uvjeravanja javnosti da UCG posluje zakonito a to nije bila tema saopštenja CGO-a. Mi smo izrazili ozbiljnu zabrinutost što se za rektora ponovo bira lice koje sistemski promoviše netransparentnost i to potkrijepili konkretnim primjerom.

Ako je sve tako sjajno na UCG, zašto dokumentaciju koja bi to potvrdila rektor Danilo Nikolić skriva? Zašto rektor umjesto saopštenja bez sadržaja nije objavio javno svu traženu dokumentaciju ili nam je direktno dostavio a što bi bio najbolji demanti našeg saopštenja?

Svrha Zakona o slobodnom pristupu informacijama je pružanje efektivnog pristupa traženim informacijama. UCG je potvrdio da su informacije koje je CGO tražio u posjedu te ustanove.  Međutim, sporno i zabrinjavajuće je što se ne dostavljaju tražene informacije iz kojih bi mogli jasno izvesti zaključak o zakonitosti ili nezakonitosti rada UCG.

Ponovo pozivamo i Vladu Crne Gore da objasni javnosti zašto rektor koji skriva ovu dokumentaciju ima podršku UO u kojem sjede predstavnici Vlade.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica