O finansijskoj forenzici sa novinarima/kama lokalnih medija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je 13. i 14. juna, u Kolašinu, organizovao trening o finansijskoj forenzici i istraživačkim tehnikama za 20 novinara/ki iz lokalnih medija u Crnoj Gori i dopisnika/ca sa lokalnog nivoa.

O finansijskoj forenzici sa novinarima/kama lokalnih medija

Dvodnevni intenzivni trening, koji je vodio Miloš Vuković iz Instituta za finansijsku i poslovnu pismenost, fokus je imao na unaprjeđenju finansijske pismenosti kroz učenje o „čitanju“ finansijskih izvještaja, zapisa, revizorskih izvještaja, procedura javnih nabavki i novčanih tokova za potrebe kreiranja novinarskih sadržaja zasnovanih na činjenicama, kao i razumijevanju složene finansijske dokumentacije. Trening je obuhvatio i osnove planiranja i kreiranja budžeta, sprovođenje i izvještavanje o budžetu, specifična znanja o odnosu finansija i socijalne ekonomije sa nizom primjera iz crnogorske svakodnevice.

Trening je u potpunosti ispunio, čak i nadmašio moja očekivanja. Inače izuzetno komplikovane finansijske priče su objašnjene na vrlo prijemčiv način. Praćenje tokova novca je jako važno u novinarskom istraživanju i izvještavanju. Vjerujem da se značaj treninga ogleda i u činjenici da su posvećeni novinarima na lokalnom nivou koji rjeđe imaju prilike da se susretnu sa ovakvim programima jačanja kapaciteta“, kazala je Sanja Milović, novinarka Radio-televizije Herceg Novi i učesnica treninga.

Milena Bubanja, urednica portala Radija Berane, ima slično mišljenje. „Smatram da je ovaj trening izuzetno važan za novinare kako bi unaprijedili svoje znanje i profesionalne vještine. Razumijevanje finansijskih koncepata i praksi motivisaće nas da stečene vještine i znanje primijenimo u budućem radu. Sigurna sam da će na lokalnim nivou novinari biti spremniji da se, nakon ovog seminara, više bave istraživačkim novinarstvom. Takođe, meni je i lično ovo bio koristan program jer je podigao nivo moje finansijske pismenosti.

O finansijskoj forenzici sa novinarima/kama lokalnih medija

Svi učesnici/ce treninga su imali priliku da se prijave kroz kompetitivan proces, koji je rezultirao sa znatno više prijava u odnosu na broj planiranih polaznika/ca. Ovakvo interesovanje ohrabruje i pokazuje da u Crnoj Gori postoji aktivna zainteresovanost novinara/ki sa lokalnog nivoa da kontinuirano rade na izgradnji sopstvenih kapaciteta. Naredni trening za novinare/ke lokalnih medija i dopisnike/ce sa lokalnog nivoa o medijskoj pismenosti vodiće predavači iz fondacije SHARE iz Beograda a biće održan početkom jula u Herceg Novom.

Ovi treninzi su dio projekta koji ima za cilj da doprinese procesu evropskih integracija Crne Gore kroz jačanje profesionalnog, nezavisnog i istraživačkog novinarstva. Specifičnije, projekat teži da podrži istraživačko novinarstvo na lokalnom nivou u Crnoj Gori, kroz promociju, edukaciju i razvoj kapaciteta medijskih profesionalaca u oblasti digitalne i medijske pismenosti, kao i podizanje nivoa svijesti šire javnosti u medijskoj pismenosti. Jedan od načina te podrške jeste i konkurs za projekte lokalnih medija u Crnoj Gori koji je nedavno objavljen, a otvoren je do 07. jula.

O finansijskoj forenzici sa novinarima/kama lokalnih medija

Treninzi o finansijskoj forenzici i istraživačkim tehnikama i o medijskoj pismenosti se organizuju u okviru projekta „Podrška lokalnim medijima – priče iz prve ruke! Podrška istraživačkom novinarstvu i medijskoj pismenosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori“, koji sprovode B film Montenegro, Centar za građansko obrazovanje (CGO), Share fondacija i Institut za poslovnu i finansijsku pismenost. Projekat finansira EU posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansira ga Ministarstvo javne uprave Vlade Crne Gore.

Damir NIKOČEVIĆ, koordinator za razvoj