CGO podnio inicijativu da DRI uvrsti u plan revizije za 2021. i UCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) formalnu Inicijativu za stavljanje u plan revizije za 2021.godinu i reviziju finansijskog poslovanja Univerziteta Crne Gore (UCG).

CGO ukazuje na činjenicu da punu deceniju finansijski izvještaji UCG nijesu predmet revizije DRI iako se radi o velikom i rastućem budžetskom korisniku, za kojeg je bilo mnogo naših poziva, navoda iz javnosti, ali i nalaza interne revizije UCG za postupanje DRI. Samo od 2015. do 2020.godine, iz Budžeta je za UCG opredjeljeno blizu 110 miliona eura. Kroz dugogodišnje praćenje rada UCG, kao najstarije visokoškolske ustanove u Crnoj Gori koja je i na Budžetu Crne Gore, argumentovano smo ukazivali na potrebu finansijske revizije UCG od strane DRI, ali i potrebe sprovođenja nezavisne revizije. U posljednje dvije godine to smo obrazložili i u publikacijama „Univerzitetski zidovi – analiza stanja u oblasti transparentnosti rada visokoobrazovnih institucija u Crnoj Gori“ iz 2018.godine „Finansijska alhemija Univerziteta Crne Gore – uvid u finansiranje UCG od 2015. do 2019.godine“ iz 2020.godine. Tek nakon javnog predstavljanja naše posljednje analize, nastale u okviru projekta „Finansiranje visokog obrazovanja pod lupom“, uz podršku Centra za civilne inicijative i EU, rektor i predsjednik UO UCG su protokolarno i pamfletski pozvali DRI da uradi reviziju UCG. Stoga smo se odlučili da formalizujemo našu Inicijativu i da dostavimo materijal DRI koji može biti koristan u donošenju odluke o planu revizije za 2021.godinu.

CGO pozdravlja  izjavu člana Senata DRI, Branislava Radulovića, datu dnevnim novinama “Dan” da će “kao neposredno nadležni član Senata DRI i rukovodilac za predmetnu reviziju, predložiti da se izvrši revizija finansijskog izvještavanja Univerziteta Crne Gore za 2020. godinu”. Izražavamo nadu da će to biti i većinsko opredjeljenje Senata DRI i da će UCG biti jedan od prvih subjekata revizije DRI u 2021.godini.

CGO je kontinuirano ukazivao da UCG raspolaže ogromnim budžetskim sredstvima a da to ne prati adekvatna odgovornost rukovodstva. Dodatno, neki podaci su ukazivali da tu ima materijala za koji bi trebalo da se profesionalno zainteresuje i Tužilaštvo, što smo shodno procesuirali u slučajevima za koje smo imali dokazni materijal.

UCG za 2021. godinu traži od Vlade 24.8 miliona eura iz Budžeta, što je oko četiri miliona više nego za ovu godinu. Napominjemo da je nivo rasta budžeta UCG obrnuto proporcionalan transparentnosti podataka koji se odnose na finansijsko rukovođenje na UCG. U to smo se uvjerili i prilikom izrade posljednje analize. Ali, i uz sva ograničenja dostupnog materijala smo jasno konstatovali niz razloga koji bi morali skrenuti pažnju DRI. Konačno, CGO podsjeća da su sadržaji internih revizorskih izvještaja UCG, koje UCG krije, takvi da je odavno postojalo mnogo razloga da i Vlada sprovede eksternu reviziju.

 

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica