Ustavni sud potvrdio navode CGO-a, DIK mora da se dovede u okvire zakonitosti i ustavnosti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Ustavnog suda da, na osnovu Inicijative CGO-a, pokrene postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti dijela odredbi Tehničkih preporuka Državne izborne komisije (DIK) za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača. Time su potvrđeni svi navodi CGO-a, koji je reagovao odmah nakon usvajanja ovog dokumenta, ukazujući da su Tehničke preporuke Državne izborne Komisije (DIK) neustavne, nejasne, kontradiktorne i nesprovodive.

Važno je napomenuti da je Ustavni sud, pozivajući se na odredbe Ustava, odbio da postupa prema onom dijelu Tehničkih preporuka za koje je utvrdio da su, u međuvremenu, prestale da važe brisanjem od strane DIK-a, a koji je nakon javnog ukazivanja i sam prepoznao njihovu nelogičnost i neustavnost.

DIK je u svom odgovoru Ustavnom sudu, shodno zahtjevu za izjašnjenje, istakao kako su navodi CGO-a netačni, objašnjavajući da su odredbe u imperativnom tonu u Tehničkim preporukama preuzete iz već propisanih mjera Ministarstva zdravlja. Iz DIK-a su objašnjavali i kako Tehničke preporuke ne sadrže ograničenja koja bi bila nesrazmjerna legitimnom cilju, a čime su zapravo, suprotno ranijim navodima, potvrdili da ipak postoje izvjesna ograničenja. Takođe, iz DIK-a su ocijenili i kako su odredbe koje se odnose na glasanje putem pisma jedino zakonito rješenje. Ustavni sud je sve ove navode DIK-a u svom obrazloženju oborio, argumentujući svoje zaključke pozivanjem na odredbe zakona i Ustava Crne Gore, koje sadržinski ne idu u prilog rješenjima, ali ni objašnjenjima DIK-a.

Ustavni sud je ocijenio da u predmetnom slučaju ima osnova za preispitivanje akta DIK-a, te da je Ustavni sud nadležan, iz razloga što je „kod svakog pravnog akta neophodno cijeniti ne samo njegovu formalnu strukturu, već i sadržinu“, koja je u ovom slučaju očigledno i bila presudna.

Rješenje Ustavnog suda daje i precizne definicije karantina i samoizolacije iz Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, čime je potvrđeno da odredbe Zakona o izboru odbornika i poslanika, kojima se uređuje glasanje putem pisma, nisu primjenjive u mjeri da bi se omogućilo zakonito glasanje licima smještenim u karantinu ili samoizolaciji. CGO vjeruje da ovakvim rješenjem Ustavni sud dijelom prejudicira svoju konačnu odluku, odnosno daje jasne naznake da su, kao što je ranije CGO isticao, Tehničke preporuke DIK-a neustavne i nezakonite.

Zaključak Ustavnog suda upućuje na to da DIK ne poznaje Zakon o izboru odbornika i poslanika, iako mu je nadležnost da prati primjenu i daje mišljenja o primjeni tog Zakona, ali i da ne poznaje ni Ustav Crne Gore. Većina sudija Ustavnog suda iskazala je svoje mišljenje u rješenju koje je izričito u stavu da ovakvim preporukama DIK-a nije ispoštovano jedno od osnovnih načela Ustava Crne Gore – načelo zakonitosti, iz razloga što podzakonski akt mora biti u saglasnosti sa zakonom na osnovu kojeg se donosi, a samim tim i Ustavom, što ovdje nije slučaj.

Ustavni sud je vrlo precizno i argumentovano, već u samom rješenju o pokretanju postupka, prepoznao problematičnu suštinu odredbi ovih preporuka. Stoga, pozivamo DIK da ne čeka konačnu odluku kojom bi se potvrdilo isto, već da preispita svoj akt i hitno obavi konsultacije sa Nacionalnim koordinacionim tijelom (NKT) kako bi se pronašlo bezbjedno i zakonito rješenje. U tom pravcu CGO predlaže da se razmotri i mogućnost testiranja svih lica smještenih u samoizolaciji i karantinu, čime bi im se omogućilo zakonito glasanje na njihovim biračkim mjestima.

Do izbora je ostalo još manje od dvije sedmice. DIK nije osnovne radnje završio, ali je već skrenuo pažnju zainteresovane javnosti na kontraverze koje prate njegov rad. CGO apeluje na DIK da što hitnije pristupi izradi ustavnih i zakonitih rješenja kojima bi se garantovalo jednako i opšte biračko pravo svima i da prestane ugrožavati zakonitost i legitimitet izbornog procesa svojim zapanjujućim neznanjem.

Pozivamo i ostale aktere iz političkih partija, međunarodnih i crnogorskih ogranizacija, kao i medije, da sa više pažnje prate rad DIK-a kako bi se rad DIK-a doveo u okvire zakonitosti i ustavnosti.

Damir Suljević, saradnik na programima