Ministar Šehović da javno objasni zašto ne smije da smijeni Pićurića

Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je ministru Damiru Šehoviću zahtjev za hitno postupanje po Prijedlogu za razrješenje direktora Srednje elektrotehničke škole “Vaso Aligrudić” Veselina Pićurića br. 0601/2019-4924/3 od 24.07.2020. godine. Ovo je treći prijedlog tri različita prosvjetna inspektora za razriješenje Pićurića u posljednjih nekoliko godina, a drugi u mandatu Šehovića.

Podsjećanja radi, ovaj kontraverzni direktor kontinuirano nanosio školi materijalnu štetu kršeći procedure i pravila u rukovođenju. CGO je na to mnogo puta skretao pažnju Šehoviću, od početka mandata, direktno u pisanoj komunikaciji i javno, a to su pratili prijedlozi različitih prosvjetnih inspektora za njegovo razrješenje, prijave i zahtjevi zapošljenih sa kojima je ministar upoznat a koji ukazuju da je Pićurić postupao kršeći svoje nadležnosti iz člana 82 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju. Sve ovo su potvrdile pravosnažne presude. No, Šehović je odgovorio reizborom Pićurića na istu funkciju.

Posljednji Prijedlog za razrješenje Pićurića baziran je na ustanovljenoj materijalnoj šteti koju je Pićurić nanio školi, i nesporno je da zbog lošeg rukovođenja mora da snosi individualnu odgovornost i za početak bi to uključilo njegovo razriješenje.

CGO je od ministra tražio informaciju da li je uopšte odlučivao o posljednjem Prijedlogu za razrješenje Pićurića i u kojoj je fazi postupak po tom Prijedlogu koji mu je predat sa  propratnom dokumentacijom od strane prosvjetnog inspektora Veska Joksimović u julu  2020. Inspektor je navedenim Prijedlogom za razriješenje konstatovao, na osnovu pravosnažnih i izvršnih presuda, da je Pićurić zloupotrijebio službeni položaj i povrijedio zakon sprovođenjem akata koje je sam donio. On je time nanio materijalnu štetu ustanovi jer je povrijedio niz prava zapošljenih i učenika, uključujući pravo na privatnost i pravo na psihički odnosno duševni integritet nastavnika škole. To je školu direktno koštalo minimum 10.373 eura koje je morala da isplati zapošljenima po izvršnoj presudi. Ovo nije konačna cifra jer inspektor nije imao uvid u advokatske troškove i zatezne kamate utvrđene presudom, koje je opet škola morala da isplati.

Pićurić je i javno u emisiji Reflektor na TV Vijesti iznio da je izmirio dugovanja škole od 31,966 eura na osnovu neisplaćenih zarada, drugih primanja i kamata koje je nezakonitim radnjama sam nepotrebno izazvao. Tome treba dodati i izmirenih 6,487 eura sudskih troškova, a ni to nije konačna suma iz niza pravosnažnih presuda sa zapošljenima koje su potvrdile njegovo nezakonito postupanje.

I raniji ministri prosvjete su bili dužni da razriješe ovog kontraverznog direktora, pa ostaje nejasno zbog čega je Pićurić zaštićen od zakonskih sankcija iako krši javni interes i zašto ga ni Šehović nije razriješio uprkos nalazima Prosvjetne inspekcije i pravosnažnih sudskih presuda koje redom potvđuju da je ovaj direktor zloupotrebljavao svoj službeni položaj.

CGO skreće pažnju javnosti da je Šehović javno obećao, u emisiji Replika (emitovan 15.maja 2017) na RTCG, da će “razriješiti svakog direktora obrazovne ustanove za kojeg neko donese dokaze da je vršio zloupotrebu službenog položaja ili se dokaže da je na bilo koji način nedostojan i nepodoban za obavljanje te funkcije.“  CGO smatra da Šehović mora javno reći ukoliko postoji nešto čime ga Pićurić “drži u šaci”, kao što je izgleda držao i prethodne ministre koji su ćutali na njegovo kršenje zakona, jer ucijenjeni političari ne mogu samostalno donositi odluke a posebno ne one u javnom interesu. CGO cijeni i da je posljednji čas da Šehović u svom mandatu razriješi Pićurića i time pokaže da on nije jači od njega kao ministra i njegovih javnih CGO cijeni i da je posljednji čas da Šehović u svom mandatu razriješi Pićurića i time pokaže da on nije jači od njega kao ministra i njegovih javnih obećanja građanima

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica