Omogućavanje glasanja lica u samoizolaciji mora biti zakonito i bezbijedno za sve aktere izbornog procesa

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava čuđenje mišljenjem koje je Institut za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG) uputio Državnoj izbornoj komisiji (DIK), a zbog odluke Ustavnog suda, na osnovu Inicijative CGO-a, da poništi suštinske odredbe Tehničkih preporuka DIK-a koje se odnose na lica kojima je izrečena mjera samoizolacije. To mišljenje je suprotno svemu onom o čemu nam epidemiološka struka, uključujući i čelne ljude IJZCG, govori posljednjih pola godine.

Navodi IJZCG-a, koje su prenijeli mediji, da se na ovaj način minimizira rizik su apsurdni. To “minimiziranje rizika” se u praksi koju IJZCG preporučuje vrši tako što se licima iz samoizolacije, za koje se ne zna jesu li zaraženi ili ne, omogućava da glasaju na biračkom mjestu. Ovim IJZCG relativizuje i opravdanost mjere samoizolacije, jer nije razumno da IJZCG cijeni koja prilika je dovoljno primjerena za privremeno obustavljanje ovih mjera, a koja nije.

Ovim rizičnim i u struci nezabilježenim pristupom, IJZCG preuzima punu odgovornost za eventualni porast zaraženih koji bi se mogao povezati sa danom održavanja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Takođe, ukoliko na osnovu ovog mišljenja IJZCG, Ministarstvo zdravlja donose shodnu naredbu, to Ministarstvo će dijeliti ovu odgovornost sa IJZCG.

CGO ukazuje da je mišljenje IJZCG-a suprotno i pravnom okviru u Crnoj Gori. Ukoliko se ono zaista primijeni, moglo bi dovesti do novih kontroverzi i upitnosti kad je u pitanju zakonitost samog izbornog procesa, a pri tom ne rješava inicijalni problem niti dokazanu nekompetentnost DIK-a.

Rješenja o samoizolaciji su pojedinačni upravni akti koji se ne mogu zbirno suspendovati bilo kakvom naredbom a bez prethodne izmjene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Za poslove donošenja i ukidanja rješenja nadležna je Zdravstveno-sanitarna inspekcija i jedino se taj organ može oglasiti nadležnim za ovo pitanje. Naredbe koje bi Ministarstvo zdravlja u predmetnom slučaju moglo donijeti, shodno odredbama Zakona o državnoj upravi, mogu služiti jedino za izvršavanje zakona i drugih propisa, ali ne i za suspenziju odredbi drugih zakona, do koje ovakvi prijedlozi očigledno vode. Takođe, Zakon o upravnom postupku ne navodi ni kriterijum pod koji bi se mogla podvesti konkretna situacija, a na osnovu čega bi se mogla poništiti važeća rješenja čak i od strane zdravstveno-sanitarnog inspektora. Odnosno, glasanje na izborima nije zakonski kriterijum za poništaj takvog rješenja. Dodatno,  privremenu suspenziju ovakvog rješenja naši propisi ne prepoznaju kao pravnu kategoriju.

Jedina zakonita mogućnost, ukoliko bi se išlo ovim lošim putem, bilo bi ukidanje važećeg i donošenje novog rješenja, a što otvara niz nelogičnosti. Važeća naredba Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) predviđa trajanje od 14 dana za izrečenu mjeru samoizolacije. To znači da bi bilo nemoguće donijeti novo rješenje kojim bi se izricala nova mjera samoizolacije kraća od 14 dana. Na primjer, ukoliko bi osoba nakon 9 dana samoizolacije izašla na izbore, novim rješenjem se ne bi moglo predvidjeti trajanje samoizolacije za još 5 dana, već bi jedino bilo moguće propisati novih 14 dana. Nejasno je i koliki broj inspektora bi, ukoliko bi se ovo uopšte primijenilo, bio poteban za ukidanje i donošenje više hiljada individualnih rješenja u veoma kratkom roku.

CGO otvara i pitanje: ko će i na koji način kontrolisati da li čitav proces teče u skladu sa preporukama i ovakvim mišljenjem IJZCG-a? Podsjećamo da formalno, nakon ukidanja rješenja o samoizolaciji, ta lica više ništa ne obavezuje, te da mogu, pod izgovorom odlaska na biračko mjesto, slobodno šetati.

Ovakav površan pristup rješavanju osjetljivog problema, suprotan i epidemiološkoj i pravnoj struci, može imati višestruko negativne efekte. Na primjer, zbog usložnjavanja epidemiološkog rizika samih izbora, veći broj građana može biti obeshrabren da izađe na glasanje, što se može negativno odraziti i na ukupnu izlaznost birača.

CGO je ranije dao preporuku da se lica koja se nalaze u samoizolaciji i karantinima testiraju. Nismo dobili nikakav odgovor na to jedino moguće rješenje usklađeno sa zakonom i epidemiološkom strukom. Međutim, vidimo da se ide ka onom rješenju koje poništava epidemiološku struku i krši zakon.

CGO apeluje na Ministarstvo zdravlja da ne prihvati ovakvo mišljenje IJZCG kao osnov za neku novu naredbu i time pokaže rezistenciju na virus neznanja i nesposobnosti koji se sa DIK-a brzo širi na ostale institucije u ovom lancu.

Damir Suljević, saradnik na programima