Napredni trening o medijskoj pismenosti za lokalne medije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je 12. i 13. septembra, u Budvi, organizovao napredni trening o medijskoj pismenosti za 20 novinara/ki iz lokalnih medija i dopisnika/ca sa lokalnog nivoa.

Napredni trening o medijskoj pismenosti za lokalne medije

U okviru intezivnog programa koji su vodili predavači iz SHARE fondacije učesnici su imali priliku da se bliže upoznaju sa monitoringom digitalnih prava, arhitekturi interneta, sajber bezbjednosti za novinare, borbi za podatke (lajkove, komentare, dijeljenja) i zaštiti podataka za novinare. Novinari/ke su sa predavačima razgovarali i o obavještajnom radu sa otvorenim izvorima, slobodi izražavanja na internetu i medijskom ekosistemu, kao i o vođenju izbornih kampanja na internetu.

Predavači na ovom specijalizovanom treningu bili su: Đorđe Krivokapić, suosnivač SHARE fondacije i docent na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Filip Milošević, koordinator za razvoj zajednice SHARE fondacije i inženjer za audio i video tehnologije i Jelena Adamović, istraživačica u SHARE fondaciji i advokatica.

U osvrtu na trening jedan od učesnika, Nenad Pavićević, novinar RTV Budva, ocjenjuje da je „ovaj trening o medijskoj pismenosti važan jer većina novinara u Crnoj Gori, posebno starije generacije, nije bila u prilici da nauči više o online medijima i Internetu sem bazičnog korišćenja pretraživača. Mi novinari mlađe generacije utvrđujemo ono što znamo i nadograđujemo znanja u dijelu koji nam je možda bio komplikovan i na koji nismo ranije obraćali pažnju.“

Branko Čupić, novinar portala Onogošt iz Nikšića ističe značaj trening u dijelu „detaljnijeg upoznavanja sa mnogim stvarima vezanim za novinarski posao koje nam u ovom vremenu postaju sve neophodnije”. “Predavanja su i motivirajuća, jer je primjetno da su kolege, naročito oni iz tradicionalnijih medija, ali i mi koji radimo na portalima, veoma zainteresovane za upoznavanje sa tehnikama ponašanja na Internetu koje nam mogu pomoći u svakodnevnom izvještavanju”, navodi on.

Napredni trening o medijskoj pismenosti za lokalne medije

Trening je dio programa izgradnje kapaciteta lokalnih medija, koji je ranije uključio i obuku o finansijskoj forenzici, finansijskom izvještavanju i istraživačkim tehnikama, a sprovodi se u okviru projekta „Podrška lokalnim medijima – priče iz prve ruke! Podrška istraživačkom novinarstvu i medijskoj pismenosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori”.

Projekat sprovode B film Montenegro, CGO, Share fondacija i Institut za poslovnu i finansijsku pismenost, uz finansijsku podršku EU posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i kofinansiranje Ministarstvo javne uprave Vlade Crne Gore. 

Damir NIKOČEVIĆ, koordinator za razvoj