Konkurs za IX generaciju stažista/kinja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za IX generaciju stažista/kinja. Program stažiranja traje dva mjeseca, od 20. oktobra do 20. decembra 2020. godine, sa mogućnošću produženja saradnje po različitim osnovama.

konkurs za IX generaciju stazista

Pozivamo vas da se prijavite za sljedeće programe:

Demokratizacija i evropeizacija  – 1 pozicija
Ljudska prava – 1 pozicija
Aktivno građanstvo – 1 pozicija

NA KONKURS SE MOGU PRIJAVITI SVI ONI/E KOJI ŽELE DA:

  • Steknu iskustvo koje će im pomoći pri odabiru budućeg zanimanja;
  • Upoznaju se sa konceptom upravljanja projektima i metodologijom rada u NVO sektoru;
  • Budu dio organizacije konferencija, seminara, radionica, tribina, Crnogorskog festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ i drugih događaja i inicijativa u oblasti demokratije, evropskih integracija, ljudskih prava i aktivnog građanstva;
  • Uspostave kontakte sa predstavnicima institucija, domaćih i međunarodnih organizacija, kao i donosiocima odluka iz oblasti za koju se opredijele;
  • Nauče što znači timski rad;
  • Žele da pomognu u realizaciji inicijativa za dobrobit zajednice u kojoj živimo.

KO MOŽE UČESTVOVATI?

Za program stažiranja mogu konkurisati: studenti/kinje završnih godina studija društvenih nauka (redovnih ili postdiplomskih) i oni koji/e su diplomirali/e ili magistrirali/e godinu dana od dana objavljivanja ovog konkursa.

Konkurs je otvoren do 10. oktobra 2020. godine, a prijave  (biografija + motivaciono pismo) se šalju na info@cgo-cce.org, sa naznakom „PRIJAVA ZA STAŽIRANJE 2020”. Ukoliko se prijavljujete za dva ili više programa, brojevima od 1 do 3 naznačite prioritete.

O PROGRAMU STAŽIRANJA

Program stažiranje CGO-a pruža mogućnost sticanja praktičnih znanja i iskustava u radu u NVO sektoru kroz aktivno učešće u realizaciji tekućih programskih aktivnosti. To prati i dodatna edukacija o civilnom sektoru u Crnoj Gori, kao i o temama koje CGO pokriva, kroz mentorski rad koordinatora/ki programa sa odabranim stažistima/kinjama.

Program stažiranja ne znači zasnivanje radnog odnosa i nije plaćen.

 Prijave pristigle nakon 10. oktobra 2020. neće biti razmatrane.

Biće kontaktirani samo kandidati/kinje koji uđu u uži krug izbora.

 Prijavite se i budite dio CGO tima!