Podržano šest projekata lokalnih medija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je u okviru projekta „Podrška lokalnim medijima – priče iz prve ruke! Podrška istraživačkom novinarstvu i medijskoj pismenosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori“ potpisao ugovore sa medijima kojima su dodijeljena sredstva putem konkursa, u ukupnom iznosu od 53,202.29 EUR. Podržano je šest projekata lokalnih medija čije aktivnosti imaju fokus na istraživačke i životne priče, priloge, emisije i tekstove sa lokalnog nivoa, a koji su vezani i za proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji u različitim aspektima.

Podržano šest projekata lokalnih medija

Podržani su sljedeći projekti:

  • Lokalni mediji za aktivne zajednice: istraživačke priče o moru, koji sprovodi Radio Tivat, u partnerstvu sa Radio Bruškin;
  • Bolja informisanost za bolju lokalnu zajednicu, koji sprovodi Radio Berane;
  • Rešetka, koji sprovodi Radio Jadran iz Herceg Novog;
  • Solana i K1 – omče za vratom opštine Ulcinj, koji sprovodi portal UL Info;
  • Forum Republikum – istraživačko novinarstvo za bolje Zabjelo, koji sprovodi portal Glas Zabjela;
  • Istraži, ili priča ne važi, koji sprovodi Radio Krš, u partnerstvu sa portalom Makanje.

Prilikom potpisivanja ugovora, Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, izjavila je da „CGO ovim podržava napore lokalnih medija da izvještavaju o temama od interesa za lokalno stanovništvo, a koje imaju i uticaj na cijelo društvo. Vjerujem da će ovi napori lokalnih medija doprinijeti podizanju svijesti javnosti o važnosti nekih tema, ali i o štetnim navikama na lokalnom nivou.“ Ona je naglasila da „medijska zajednica ima odgovornost za kreiranje javnog mnjenja, naročito na lokalnom nivou gdje je uz pomoć lokalnih medija moguće učiniti pritisak na lokalne samouprave da aktivnije učestvuju u rješavanju problema građana i građanki.

Dragan Popadić, direktor Radija Tivat je istakao: „U vremenu populizma, kiča, površnosti i lako izgovorenih riječi profesionalno novinarstvo je kao svjetionik koji pomaže brodovima da ne udare u stijene. Ali, bolje je i bez svetionika, nego sa lažnim svetionicima koji navode brodove na pogrešan kurs“. Popadić je dodao da emisijom o moru žele da osvijetle neke teme „ u nadi da zaista pomažemo slušaocima da se snađu u ovom čudnom vremenu“. Kazao je da je saradnja medija i NVO sektora na toj liniji dobrih namjera.

Milena Bubanja Obradović, urednica portala Radija Berane je ocijenila da je „lokalnim medijima ovaj vid podrške višestruko značajan, prije svega zato što obezbjeđuje finansijsku, ali i logističku podršku za realizaciju projekta koji je osmišljen na bazi potreba lokalne zajednica i novinara koji rade u njima

Vuk Ilić, direktor Radija Jadran naglasio je da „nacionalna, vjerska, politička i druga ubjeđenja i osjećanja  maskiraju i marginalizuju važnost priče i djelovanja ekološke Crne Gore, posebno u kontekstu evropskih integracija i poglavlja 27, a ovim konkursom se omogućava upravo identifikovanje lokalnih javnih politika i praksi u Boki kotorskoj. Našim projektom ćemo ukazati na kršenje propisa i podstaći nadležne i moćne da postanu odgovorni za stanje u ovoj oblasti“.

Mustafa Canka, glavni urednik portala Ul Info, kazao je da će njihov projekat omogućiti „držanje fokusa javnosti na dvije velike teme – Solanu i slučaj K1, što je od ogromnog ekonomkog, društvenog i ekološkog značaja ne samo za opštinu Ulcinj, već i za cijelu Crnu Goru.”

Vladan Đurišić, glavni urednik portala Glas Zabjela, naveo je da je „svaka lokalna zajednica specifična na svoj način, ali ponekad i zapostavljena kao najmanji dio sveukupnog društvenog mozaika, pa je zato važno da ima sposobne i posvećene lokalne medije koji će skrenuti pažnju na potrebe njenih članova“, izražavajući uvjerenje da će njihov projekat biti doprinos u tom pravcu.

Milica Petričević, projektna menadžerka u Radiju Krš ocijenila je važnom ovu podršku malim organizacijama.  „Vjerujemo da će određeni broj naših novinara uspješno realizovati svoje prve istraživačke priče, uz kvalitetno mentorstvo i sveobuhvatan princip rada, i na taj način napraviti značajan napredak u svojim novinarskim karijerama,” rekla je ona.

Za podržane lokalne medije sproveden je i program jačanja kapaciteta kako bi uspješno realizovali ove projekte u skladu sa evropskim pravilima. Dodatno, njima je obezbjeđena i pravna podrška za tumačenje pravnog okvira za teme kada se za tim ukaže potreba, ali i pravni savjeti da njihovi prilozi budu u skladu sa postojećim zakonodavnim okvirom i Kodeksom novinara Crne Gore.

Projekat „Podrška lokalnim medijima – priče iz prve ruke! Podrška istraživačkom novinarstvu i medijskoj pismenosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori“, sprovode B film Montenegro, Centar za građansko obrazovanje (CGO), SHARE fondacija i Institut za poslovnu i finansijsku pismenost. Projekat finansira EU posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansira ga Ministarstvo javne uprave Vlade Crne Gore.

Damir NIKOČEVIĆ, koordinator za razvoj u Centru za građansko obrazovanje (CGO)