ASK mora biti proaktivniji kako bi odluke ostvarile svrhu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) dobio je, prije nekoliko dana, još dvije odluke Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) kojima je utvrđeno da su poslanici nekada vladajuće Demokratske partije socijalista (DPS), Nikola Rakočević i Jovanka Laličić,  prekršili Zakon o sprječavanju korupcije zbog neprijavljivanja tačnih, potpunih i preciznih podataka u izvještajima o prihodima i imovini za 2017. godinu.

CGO je podnio polovinom maja 2018.godine Inicijativu za utvrđivanje prekršajne odgovornosti za 25 tadašnjih poslanika vladajuće većine zbog neprijavljivanja tačnih, potpunih i preciznih podataka u u izvještajima o prihodima i imovini za 2017. godinu. Tokom proteklih 30 mjeseci, od podnošenja Inicijative, CGO je poslao i desetine urgencija direktoru i Savjetu ASK-a.

Prve odluke ASK-a stigle su u CGO tek 31. avgusta 2020. godine, a ASK je do sada okončala slučajeve 23 od 25 poslanika koji su bili obuhvaćeni tom Inicijativom.

Preciznije, ASK je utvrdila kršenje Zakona o sprječavanju korupcije, shodno prijavi CGO-a, od strane 16 poslanika tadašnjeg sazivaBranimira Gvozdenovića, Obrada Stanišića, Danijela Živkovića, Mirsada Mulića, Maje Bakrač, Nikole Rakočevića, Jovanke Laličić, Radula Novovića,  Ervina Ibrahimovića, Ane Nikolić, Bogdana Fatića, Filipa Vukovića, Genci Nimanbegua, Momčila Martinovića, Petra Smolovića, i Željka Aprcovića.

Dodatno, ASK je utvrdila da 7 poslanika tadašnjeg saziva nije prekršilo Zakon, odnosno da su Mićo Orlandić, Milorad Vuletić, Miodrag Radunović, Nedžad Drešević, Branko Čavor, Andrija Popović i Adrijan Vuksanović prijavili sve prihode u svoje imovinske kartone za 2017.godinu, iako ni ti imovinski kartoni nijesu bili tačni i potpuni kad je riječ o dijelu na koji se Inicijativa CGO-a odnosila.

ASK još nije donijela odluke u slučajevima poslanika DPS-a Andrije Nikolića i Predraga Sekulića.

CGO ukazuje da zbog nevjerovatno dugog kašnjenja u odlučivanju i one odluke ASK u kojima se  utvrđuje da je došlo do kršenja Zakona od strane 16 nekadašnjih i sadašnjih poslanika nemaju učinak predviđen Zakonom. Naime, u međuvremenu je zastupila zastara primjene zakonskih sankcija.

Ipak su ove odluke ASK-a su dragocjene jer dokazuju da su izvještavanja određenih medija kojima je otvorena ova tema, kao i Inicijativa CGO-a, bili utemeljeni. Takođe, odnos prema ovoj Inicijativi CGO-a je i ogledalo zarobljenosti ASK-a koja o jednom jednostavnom slučaju nije smjela ni odlučivati duže od dvije godine, čime je sebe kao instituciju urušavala. CGO naglašava značaj neselektivnosti i ažurnosti u postupanju ASK-a kako bi bila postignuta svrha te institucije i izražava nadu da više neće biti primjera da ASK drži godinama, u fiokama, prijave štiteći bilo kojeg javnog funkcionera.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica