Izborni programi kao podsjetnik politika i datih obećanja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i fondacija Konrad Adenauer objavili su publikaciju “Parlamentarni izbori u Crnoj Gori – izborni programi partija i koalicija 2020” koja donosi integralne zvanične izborne programe svih aktera koji su učestvovali na parlamentarnim izborima održanim 30. avgusta 2020.godine.

Izborni programi kao podsjetnik politika i datih obećanja

CGO duže od deceniju prati izborne procese u Crnoj Gori kroz potprogram “Politička memorija” gradeći jedinstvenu dokumentacionu bazu izbornih programa u Crnoj Gori. U tom kontekstu, ova publikacija održava kontinuitet tih napora da se sačuvaju glavne politike političkih aktera kao instruktivan  otisak vremena u kojem su nastali, ali i kao podsjetnik građanima na obećanja koja su imali prilikom izbora.

Publikacija sadrži i pregled izbornih slogana koje su partije i koalicije koristile u izbornoj kampanji, rezultate za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore, kao i presjek rodne zastupljenosti na zbirnoj izbornoj listi i u konačnom sazivu Skupštine Crne Gore nakon izbora Vlade Crne Gore.

Na parlamentarnim izborima 2020. godine učestvovalo je 11 koalicija i partija, od kojih pet manjinskih, pri čemu je devet izbornih lista dobilo parlamentarni status. Izbori su održani u specifičnim uslovima trajanja pandemije izazvane virusom COVID-19, a izborni programi su suštinski bili u sjenci naraslih nacionalnih i vezanih identitetskih tenzija. Parlamentarni izbori 2020. godine su, po prvi put, doveli do smjene vlasti, i kao takvi, i pored neizvjesnosti koje otvara način funkcionisanja nove parlamentarne većine i Vlade, predstavljaju bitan trenutak u relativno mladoj crnogorskoj demokratiji.

Rad na kreiranju, očuvanju i razvoju političkog pamćenja predstavlja jedan od ključnih aspekata dokumentovanja, kasnije i analize izbornih procesa u jednom društvu, a samim tim i toka demokratskog razvoja. Ostavljanjem dokumentacionog traga programskih elemenata izbora stvara se osnov za praćenje razvoja političkih partija i političke misli u tom dijelu, a posljedično i političkog razvoja društva.

Ova publikacija ima za cilj da nastavi doprinositi objektivizaciji crnogorske političke scene. Evolucija političkih programa i stepen održivosti obećanja je indikator demokratskog puta određenog društva, ali i razvoja demokratskih mehanizama kojima se može reagovati na anomalije obećanog i ispunjenog.

Publikacija je namijenjena obrazovnim ustanovama i pojedincima u analizi crnogorskog političkog sistema.

CGO izražava zahvalnost svim političkim partijama i koalicijama koje su učestvovale na ovim izborima na otvorenosti za saradnju i razumijevanje značaja kreiranja ovakvih publikacija

Miloš Vukanović, savjetnik