Savremenim metodološkim pristupom do bogatstva različitosti

Različitost je karika koja bi trebala da nas poveže, da doprinese našem boljem međusobnom poznavanju, da nas obogati, a nikad da bude kamen spoticanja, jedna je od poruka sa trodnevnog seminara Bogatstvo različitosti – kulturna istorija manjina u Crnoj Gori”, koji su Centar za građansko obrazovanje (CGO) i HIPMONT organizovali u Kolašinu.

Savremenim metodološkim pristupom do bogatstva različitosti

Seminar je okupio 28 istorijskih edukatora i obrazovnih profesionalaca iz društvene grupe predmeta sa ciljem traženja novih metodičkih formi i sadržaja kako bi se historija u formalnom obrazovnom sistemu predavala u duhu humanističkog nastavnog predmeta čiji sadržaji spajaju, a ne razdvajaju.

Fokus seminara bio je na istoriji i istoriji kulturne baštine manjinskih naroda u Crnoj Gori, a predavanja su uključivala i nove metodičke pristupe nastavi istorije i pristupu nastavi istorije uz prezentaciju kulturnih dobara. Kroz prezentaciju 10 odabranih radionica na istoimenom konkursu, koje su se bavile istorijom i kulturnom baštinom Albanaca, Bošnjaka-Muslimana, Hrvata, Jevreja i Roma na prostoru Crne Gore, učesnici seminara su, pored novih znanja, stekli uvid u najsavremenije metodološke pristupe prilikom predstavljanja sličnih tema.

Savremenim metodološkim pristupom težilo se pokazivanju našeg bogatstva različitosti koju živimo u Crnoj Gori. Različitost je ona karika koja bi trebala da nas poveže, da doprinese našem boljem međusobnom poznavanju, da nas obogati, a nikad da bude kamen spoticanja. Zato je odgovornost nastavnika istorije velika, jer oni za život pripremaju one kojima pripada budućnost. Ako oni nauče da budu tolerantni i humani, mi onda za budućnost ne moramo da se brinemo. Ovo, takođe, znači da smo mi i na dobrom putu da prepoznamo i odaberemo one sadržaje koji bi bili dio novih budućih udžbenika koji bi, na neki način, zadovoljili potrebe svih naroda koji žive u Crnoj Gori,” naveo je jedan od autora radionica Sait Šabotić, iz OŠ “Mileva Lajović Lalatović”.

Bojan Nenezić, iz Zavoda za školstvo, ocjenjuje das obzirom na veliki broj izlagača, kao i prisutnih, za očekivati je bilo izlaganje brojnih činjenica, ali i ličnih stavova, razmišljanja – rezultat dosadašnjeg iskustva, istraživanja, rada sa djecom. No, ovaj seminar posebnim čine učesnici koji su razmjenom mišljenja i stavova opravdali naziv teme – “Bogatstvo različitosti”, a dodala bih i poštovanje različitosti.  Svi mi koji pratimo nastavni proces svjesni smo da su od izuzetne važnosti pristup, izlaganje, odabir sadržaja namijenjen djeci, pa je fokus seminara bio metodski pristup u nastavi u osnovnoj i srednjoj školi, kao i korelacija među predmetima, a dominantno historija i muzička kultura, što je dodatna vrijednost ovog seminara.“

Savremenim metodološkim pristupom do bogatstva različitosti

Predsjednik HIPMONT-a, Rade Vujović, izrazio je veliko zadovoljstvo kvalitetom seminarom. „Crna Gora kao zemlja koja pretenduje da bude građanska, mora držati multikuluralnost kao svoju najvažniju osobinu. I crnogorskim obrazovnim programima imamo 20% slobode da sami to kreiramo, a s obzirom da u zvaničnim udžbenicima manjine nijesu dovoljno zastupljene, upravo taj prostor nam se činio kao idealan za ispunjenje. Međutim, praksa je pokazala da profesori vrlo često nemaju inicijativu, što je bio osnov za ideju ideju o saradnji i organizaciju seminara da profesorima damo neku pomoć koja neće biti obavezujuća. Časovi koji će biti štampani su samo ideja koju će nastavnici prihvatiti djelimično ili u potpunosti. Namjera je najbolja za izgradnju Crne Gore onakvu kakvu želimo, građanskom multietničkom, multikulturalnom, i prosto čini mi se seminar puno vrijednim.“

Seminar je dio projekta Bogatstvo različitosti – kulturna istorija manjina u Crnoj Gorikoji sprovde Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Udruženja profesora istorije Crne Gore (HIPMONT) uz podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Aldina Žudjelović, asistentkinja na projektima