Solidarno za prava LGBTIQ osoba

Uoči 17. maja – Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transofbije – Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva nadležne institucije da omoguće ostvarivanje prava LGBTIQ osoba iz Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola i da LGBTIQ zajednicu stavi među grupe koje su najpogođenije COVID19 pandemijom, a kako bi se položaj ove zajednice unaprijedio i štetne posljedice COVID19 sanirale.

Crnogorsko društvo je 2020. godine napravilo ljudskopravaški iskorak ka omogućavanju punopravnog dostojanstvenog života LGBTIQ osoba usvajanjem Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola. Mnogo nade, prije svega LGBTIQ osoba, njihovih porodica, ali i aktivista za ljudska prava i međunarodne zajednice, položeno je u ovaj zakon i njegovu primjenu. Međutim, COVID19 pandemija, uz narativ određenih dijelova vladajuće strukture – učinili su da je LGBTIQ zajednica u strahu da ne samo da ovaj Zakon neće zaživjeti, nego da će i neka osnovna prava ponovo biti ugrožena.

Prošlogodišnji Montenegro Prajd imao je snažnu poruku i kampanju koja je nastavljena uokviravajući i Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije. CGO je, kroz članstvo u Koaliciji „Zajedno za LGBT prava“ ali i samostalnim učešćem dijela tima, dao doprinos ovoj kampanji kako bi osnažili simbole otpora diskriminaciji, nasilju, predrasudama i stereotipima, govoru mržnje, neprihvatanju LGBTIQ osoba.

Međutim, upečatljive kampanje, plemeniti gestovi i deklarativne izjave neće donijeti poboljšanje položaja jedne od najdiskriminisanijih grupa u Crnoj Gori. CGO ocjenjuje da ima razloga za posebnu zabrinutost zbog zapaljive retorike i govora mržnje prema ženama i LGBTIQ osobama u prvom redu, koja dolazi sa adrese pojedinaca, ali i grupacija koje su u sastavu koalicija koje su odnijele pobjedu na parlamentarnim izborima. Zabrinjavajuće i što Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava u svojoj novoj sistematizaciji ne prepoznaje LGBTIQ populaciju kao onu na koju treba da ima fokus.

CGO poziva nadležne institucije da preduzmu akcije koje će LGBTIQ osobe u Crnoj Gori zaštititi od opasne retorike koja već inspiriše dio radikalno nastrojene javnosti u pravcu omalovažavanja, vrijeđanja i diskriminisanja LGBTIQ osoba. To zahtijeva proaktivniji pristup skupštinskog Odbora za ljudska prava i slobode u adresiranju prava LGBTIQ osoba i njihovom snažnom i sadržajnom zagovaranju u Skupštini. Pozivamo i Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Upravu policije, da promptno reaguje na sve slučajeve nasilja nad LGBTIQ osobama, a Tužilaštvo da iste slučajeve adekvatno i hitno procesuira. Pozivamo, takođe, sve nadležne institucije da u zajedničkom naporu izrade plan oporavka LGBTIQ zajednice od posljedica COVID19 pandemije a zbog koje je ova populacija dodatnoo izložena diskriminaciji i nasilju što joj ograničava mogućnosti da ostvare osnovne životne potrebe.

CGO smatra da više nego ikad moramo biti solidarni i podržavajući prema različitostima, ne samo zato nas one obogaćuju kao društvo, nego zato što svako treba da ima jednake šanse u ostvarenju prava i sloboda.

Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije (IDAHOT) obilježava se 17. maja u cilju podizanja svijesti o LGBTI pravima i predstavlja simboličan dan LGBTIQ osoba, jer je 17. maja 1990. godine Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) skinula homoseksualnost sa liste mentalnih poremećaja.

Željka Ćetković, koordinatorka programa