Za pristupačnu i metodološki savremenu nastavu kulturne istorije manjina Crne Gore

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa Udruženjem profesora istorije Crne Gore (HIPMONT), objavio je novu publikaciju pomoćnog nastavnog materijala za predmet istorija – „Bogatstvo različitosti – kulturna istorija manjina Crne Gore“.

Publikaciju čini deset metodološki obrađenih i pilotiranih radionica koje su odabrane na istoimenom konkursu. Teme radionica obuhvataju kulturnu istoriju Bošnjaka/Muslimana, Albanaca, Hrvata, Roma i Jevreja na prostoru Crne Gore. Takođe, radionice se bave i društvenim procesima poput multikulturalizma, migracije, tolerancije, ljudskih prava, tradicije i kulturnog nasljeđa.

Ideja za kreiranje ovakve publikacije nastala je saznanjem da profesori istorije imaju oko 15%  programa za teme koje oni smatraju važnim, a da značajan dio njih to koristi za predavanje lokalne i često manjinske istorije. Prepoznajući ograničenost vremena i resursa profesora, CGO i HIPMONT su se upustili u pionirski posao izrade prvog pomoćnog nastavnog materijala za predmet istorija baziranog na najsavremenijem metodološkom pristupu, a kreiranog izvan okvira institucija.

Sada su istorijskim edukatorima na raspolaganju deset savremenih radionica koje uključuju kompletnu pripremu za čas, uputstva za realizaciju aktivnosti i više od 100 izvora.

Kreiranje ovakvog i sličnih pomoćnih nastavnih materijala ima za cilj da učini pristupačnim profesorima teme kojima žele da se bave, ali i da kroz njihovu izradu i testiranje određeni broj edukatora prođe kroz dodatnu metodološku obuku. Materijal nije namijenjen samo nastavnicima u sredinama sa manjinskim zajednicama, već i svim istorijskim edukatorima u Crnoj Gori kako bi približili učeničkoj populaciji svo bogatstvo različitosti naše države.

CGO cijeni da metodološki model razvoja i realizacije ovog tipa nastavnog materijala ima potencijal da bude matrica za buduće slične aktivnosti.

Ova publikacija ne pokriva sve teme iz naše zajedničke prošlosti koje nesumnjivo treba da imaju mjesto u obrazovanju budućih crnogorskih građana i građanki. CGO izražava nadu da će obrazovne vlasti prepoznati značaj ovakvih aktivnosti i podržati buduće programe u cilju kreiranja prijeko potrebnog dopunskog nastavnog materijala, a kroz to i usavršavanje obrazovnog kadra.

Miloš Vukanović, savjetnik