U kontrolu proaktivnosti bez funkcionalnog sajta

Centar za građansko obrazovanje (CGO) upozorava na činjenicu da sajt Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) već duži period nije u funkciji ili radi otežano, čime je uskraćen pristup brojnim dokumentima i informacijama od javnog značaja. AZLP je nadležna za kontrolu primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama, a ovim je i sama onemogućena da ispuni obaveze iz tog zakona.

Kako je krajem jula saopšteno iz te institucije, njihov sajt bio je na meti hakerskih napada, zbog čega se nije moglo pristupiti njihovoj stranici više od deset dana. Tada su naveli i kako je to bio treći napad u posljednjih nekoliko mjeseci, a da su prethodni napadi bili u martu i junu ove godine. Oba su, kako je navedeno, prijavljena i Nacionalnom timu za zaštitu od računarskih i bezbjednosnih incidenata na internetu (CIRT).

Iako je od posljednjeg saopštenja iz AZLP-a, u kojem se ističe i kako je sajt ponovo u funkciji, proteklo gotovo dva mjeseca, taj sajt još uvijek nije funkcionalan, odnosno, pri pokušaju pristupa istom, nalazi se blanko stranica bez bilo kakvih sadržaja.

Iznenađuje činjenica da AZLP još nije preduzela odgovarajuće mjere kako bi sajt bio funkcionalan, što je bila u obavezi, dok je istovremeno, prilikom nadzora, ukazivala organima na nefunkcionalnost dijela linkova na njihovim sajtovima. Posljednji takav slučaj bio je sa sajtom Ministarstva, prosvjete, nauke, kulture i sporta, na koji se i CGO javno osvrnuo.

Stoga, CGO ukazuje na kontradiktornost u postupcima AZLP-a, ali i podsjeća na nepisanu dužnost tog tijela da svojim djelovanjem bude primjer drugim državnim organima. Ovo je posebno važno jer proaktivan pristup informacijama u Crnoj Gori još nije ostvaren u dovoljnoj mjeri, čemu ne doprinosi ni ovakvo stanje u instituciji koja je odgovorna za kontrolu i kažnjavanje nesavjesnih organa. Ovo, svakako, ne doprinosti kredibilitetu rada AZLP.

Sajt AZLP-a je sadržao veliki broj dokumenata, a između ostalih i rješenja koja je donijela ta Agencija kao drugostepeni organ. Na njemu su se mogli pronaći podaci koji su od značaja za podnošenje zahtjeva za slobodan pristup informacijama organima, pa i samoj Agenciji kao prvostepenom organu, kao i instrukcije za izjavljivanje žalbe AZLP-u kao drugostepenom organu.

CGO cijeni i kako je zbog velikog broja postupaka koji su u toku pred AZLP-om, kao i potrebe da se određena pitanja bolje iskomuniciraju sa građanima, sajt zapravo morao ostvariti funkciju platforme na kojoj bi se mogle ažurirati sve aktuelnosti, uključujući i saopštenja za javnost a s obzirom da se o radu AZLP-a javnost već neko vrijeme informiše isključivo putem izjava za medije pojedinaca iz te institucije.

CGO će se obratiti AZLP-u zahtjevom za slobodan pristup informacijama, tražeći od njih sve podatke koji se odnose na troškove i uslove održavanja sajta, dok će se u vezi sa istim pitanjem obratiti i Savjetu Agencije sa zahtjevom da ispita da li je postupanje direktora u skladu sa zakonom, insistirajući na tome da se detaljno ispitaju sve okolnosti koje su dovele do ovakvog stanja, a kako bi se što prije sajt doveo u funkciju javnog interesa.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica