Omladinskim aktivizmom do promjena koje mladi žele

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, od 11. do 13. marta 2022.godine, uz podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, organizovao Školu omladinskog aktivizma, koju je pohađalo 25 srednjoškolaca/ki iz 10 gradova sjeverne, centralne i južne regije Crne Gore.

Kroz intenzivan i dinamičan trodnevni program, koji je obuhvatao predavanja, radionice, simulacije, projekcije filmova i diskusije, srednjoškolci/ke su učili o konceptu građanstva, rodne ravnopravnosti, demokratije, tolerancije, aktivizma i javnih politika, ali i značaju aktivnog angažmana mladih u borbi za svoje mjesto u društvu, kao i zagovaranju za ljudska prava, a sa fokusom na afirmaciju rodne ravnopravnosti.

Škola omladinskog aktivizma unaprjeđuje ne samo nas individualno, naše kompetencije i znanja, već podsjeća na važnost osjećaja društveno-odgovornog građanina i građanke, na važnost bunta i revolta koji je potreban da napravimo promjenu. Promjenu na polju ljudskih prava, našeg položaja, i najbitnije – promjenu okoline, makar to bila jedna osoba. Za nas mlade je važno da razumijemo aktivizam kako bi ga iskoristili da doprinesemo kolektivnom, ali i ličnom napretku”, kazala je Ružica Laković, učenica Gimnazije „Tanasije Pejatović” iz Pljevalja.

Pozitivno iskustvo nosi i Ali Hasković, učenik Gimnazije „Miloje Dobrašinović” u Beranama. „ Imali smo priliku da kroz jako interaktivna predavanja o rodnoj ravnopravnosti, stereotipima i drugim temama govorimo sa predavačima koji su stručnjaci u svojim oblastima. Na kraju svakog dana, imali smo filmsko veče koje je bilo moj omiljeni dio. Bilo je odlično i predložio bih svim mladima da budu aktivni,” navodi on.

„Škola omladinskog aktivizma je sjajna prilika za nas mlade za sticanje novih znanja i iskustava. Predavanja koja smo imali bila su zanimljiva i od svakog od predavača smo mogli da naučimo nešto novo”, kaže Davud Bahović iz Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole iz Bara.

Jovana Bošković, učenica pljevaljske Gimnazije, istakla je značaj ovakvih okupljanja i učenja. „Mislim da stečena znanja u ovoj Školi možemo iskoristiti I za lični i za društveni napredak. Predavanja su zanimljiva, detaljna i dosta interaktivna, tako da svaki srednjoškolac i srednjoškolka može naći nešto što mu je zanimljivo i korisno,” objasnila je ona.

Školu omladinskog aktivizma pohađalo je 25 srednjoškolaca i srednjoškolki iz Bijelog Polja, Plava, Pljevalja, Bara, Nikšića, Cetinja, Podgorice, Budve, Mojkovica i Danilovgrada. Školu su uspješno završili: Marija Vuksanović, Neda Merdović, Dimitrije Pavlović, Ali Hasković, Milica Kaluđerović, Sulejman Purišić, Teodora Pavićević, Dora Drašković, Tarik Hadžimusović, Ana Radulović, Žarko Terzić, Jovana Šobić, Ružica Laković, Armen Canović, Petar Tabaš, Marija Miković, Davud Bahović, Jovan Petrušić, Milica Roćenović, Luka Rubežić, Mia Vemić, Milja Joksimović, Vukan Anđelić, Jovana Bošković i Isidora Stanić.

Cilj Škole omladinskog aktivizma je da unaprijedi razumijevanje principa građanstva i građanskog aktivizma kod srednjoškolaca/ki sa teritorije cijele Crne Gore, osnaži im motivaciju i vještine za učešće u procesima kreiranja politika i donošenja odluka koje su od direktnog značaja za njih.

Škola je dio projekta UBRZAJMO rodnu ravnopravnost (faza II) – od stereotipizacije do ravnopravnosti! koji je podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Vlade Crne Gore.

Maja Marinović, saradnica na programima