O OSI dostojanstveno i pozitivno

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, po okončanju Konkursa za najbolju novinarsku priču koja adresira položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, nagradio Miloša Rudovića iz Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN CG) i Dijanu Savović iz TV i portala Vijesti.

Rudović je nagrađen za članak „Osobe sa djelimičnim ili potpunim oštećenjem vida moraju da se oslanjaju na pomoć personalnih asistenata: Univerzitet bez knjiga na Brajevom pismu“, objavljen na portalu CIN-a, a Savović kao autorka TV priloga „Roditeljstvo osoba sa invaliditetom – tema kojoj nadležni ne posvećuju gotovo nikakvu pažnju“, koji je objavljen na portalu Vijesti.

Uloga medija u pozicioniranju pitanja od značaja za osobe sa invaliditetom je izuzetna, a novinari i novinarke imaju i odgovornost da budu glas marginalizovanih grupa.

Inkluzivnost visokog obrazovanja u Crnoj Gori ostaje nefunkcionalna, a pogotovo se to odnosi na (ne)prilagođenost literature osobama sa potpunim ili djelimičnim oštećenjem vida na što se ukazuje Rudović kroz svoj istraživački članak. Dijana Savović skreće pažnju javnosti na jednu važnu, a potpuno zanemarenu problematiku – roditeljstvo lica sa invaliditetom.

Položaj ranjivih grupa je takav da se zarad njegovog unaprjeđenja moraju umrežiti sve snage, kako one koje pripadaju institucionalnom okviru, a koje čine nadležni državni organi, tako i one iz civilnog društva, a koje dominantno predstavljaju nevladine organizacije i mediji. Tom sinergijom se postiže više za dobrobit onih koji moraju imati podršku u zastupanju svojih prava, CGO cijeni da primjeri Rudovića i Savovićeve mogu biti podsticaj da se o osobama sa invaliditetom izvještava na pozitivan, dostojanstven način koji doprinosi afirmaciji njihovih sposobnosti i mogućnosti, ali i problematizuje izazove sa kojima se suočavaju.

Nagrade za najbolju novinarsku priču se dodjeljuju u okviru projektaJednakoSPOSOBNOST!“ koji CGO sprovodi u saradnji sa Udruženjem roditelja djece sa smetnjama u razvoju iz Podgorice i uz finansijsku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) posredstvom projekta „Reforma nacionalnog sistema procjene invaliditeta“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP, u saradnji sa različitim akterima.

Željka Ćetković, koordinatorka programa Aktivno građanstvo