15 novih radionica za nastavu o 90im

Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavio je novu publikaciju pomoćnog nastavnog materijala za društvenu grupu predmeta sa fokusom na nastavu istorijeNastava kontroverzne istorije za odgovorno obrazovanje – 15 radionica”.

Ova publikacija kroz petnaest gotovih, pilotiranih i primjenjivih radionica obrađuje razne društvene aspekte raspada Jugoslavije i konflikta 90ih, kako uzroka tako i posljedica. Teme obuhvataju kompleksne procese, od masovnih kršenja ljudskih prava, kulturocida, migracija i sjećanja do reprezentacije rata u popularnoj kulturi.

CGO podsjeća da iako su lekcije o periodu 1991-2001 zastupljene u našem obrazovnom sistemu već duže od deceniju, istraživanja sprovedena kod svršenih srednjoškolaca, ali i nastavnika, ukazuju da se o ovim temama ili ne predaje ili da se predaju samo osnovne informacije. Stoga je cilj bio kreiranje pristupačne nastavne alatke koja bi bila i motivacija i povod za veću angažovanost nastavnika/ca da se bave ovim temama.

Proces kreiranja samog materijala bio je iscrpan, a zasnovan na metodologiji i iskustvu koordinatora, urednika i samih autora/ki. Tokom perioda rada na materijalu, dodatnih 15 nastavnika/ca je učestvovalo u finalizaciji radionica, a samim tim i na jačanju svojih kapaciteta u razvoju sličnih aktivnosti.

Drugačiji metodološki pristup radu na ovim radionicama označilo je i uključivanje nastavnika/ca iz drugih predmeta društvene grupe, prije svega sociologije i književnosti. Oni su dali novi, svjež i izuzetno važan pogled na ove teme.

CGO izražava nadu da će se, kroz rad i promociju ovih tema u budućnosti otvoriti vrata za veću integraciju osjetljivih i kontroverznih tema, poput najtežih kršenja ljudskih prava i posljedica rata, u naš obrazovni sistem. Ovo je posebno značajno jer se radi o temama koje se ignorišu, a koje dubinski definišu kako naše unutrašnje tako i regionalne odnose.

 Urednici publikacije su istoričari Miloš Vukanović i Igor Radulović, a autori/ke: Marija Vujošević, Lazar Aranitović, Vukadin Nišavić, Filip Kuzman, Tatjana Šaletić, mr Vesna Kovačević, Violeta Stojkanović, Ljubica Vučinić, Ljiljana Bajčetić, Rade Vujović, Radomir Radonjić, Miloš Mrvaljević, Ana Vukosavović Ćetković, Milosava Mrdak Mitrović, i Zvezdana Lakić.

Publikacija je dio aktivnosti projekta “Nastava kontroverzne istorije za odgovorno obrazovanje” koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), a podržan je od strane Regionalnog projekta o ratnim zločinima (RWC), koji implementira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Miloš Vukanović, savjetnik