Praktikum o rodnoj ravnopravnosti za nastavnice i nastavnike osnovnih i srednjih škola

Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavio je praktikum „UBRZAJMO RODNU RAVNOPRAVNOST” koji su priredili Svetlana Jovetić Koprivica i Miroslav Minić. Praktikum je namijenjen nastavnom osoblju u osnovnim i srednjim školama, ali i drugima koji profesionalno rade u obrazovanju, a kako bi im pomogao da osmisle rad sa mladima u nastavi u dijelu podizanja nivoa informisanosti i znanja, odnosno usvajanja vrijednosti rodne ravnopravnosti.

Profesionalci/ke u formalnom sistemu obrazovanja imaju posebnu odgovornost, jer taj sistem ima najveći obuhvat mladih koje treba formirati u ličnosti koje razumiju i afirmišu vrijednosti rodne ravnopravnosti, kao jedne od ključnih za progres društva. Ovaj dodatni nastavni materijal nudi 10 jednostavnih i lako primjenljivih rješenja/radionica koje se mogu sprovesti u učionicama, a koje će zainteresovati učenice i učenike, ali i nadahnuti nastavnice i nastavnike.

Praktikum je glas koji treba da čuju nastavnice i nastavnici kako bi došao do djece i mladih u školama. Osmišljen je, kako mu samo ime kaže, kao primjeren i praktičan pristup nastavnoj praksi. Njegov sadržaj prilagođen je različitim uzrastima učenica i učenika, ne zahtijeva posebnu pripremu nastavnica i nastavnika, a za cilj ima da podrži svjesnost o važnosti rodne ravnopravnosti. U deset koraka moguće je postići željeno „ubrzanje” i sugerisati važnost razlikovanja roda i pola, upotrebe rodno osjetljivog jezika, prihvatanja različitosti. U duhu željene jednakosti svih i uvijek, dijelimo ovaj sadržaj sa koleginicama i kolegama i zahvaljujemo Centru za građansko obrazovanje na pruženom prilici,” kazala je Svetlana Jovetić Koprivica.

„Radeći na ovom praktikumu imao sam osjećaj da radimo na dobrobit mladih ljudi kojima će nastavnice i nastavnici omogućiti da spoznaju značaj ravnopravnosti i posljedice koje trpe bića dovedena u neravnopravan položaj u bilo kojem društvu, u bilo kojem trenutku. Škola je mjesto gdje se mijenja i razvija svijest, gdje mladi ljudi treba da se osjećaju sigurno i ohrabreno da budu ono što jesu, gdje uče da prihvataju i cijene sve razlike kod drugih ljudi. Kao profesor, ali i neko ko se bori za ljudska prava, bio sam nadahnut ovom idejom jer radim sa mladim ljudima koji će sjutra kreirati budućnost. Siguran sam da su ovakva nastojanja važna, a ishodi do kojih želimo da dospijemo vrijedni truda. Približiti učenicama i učenicima stvarnost tako što ćemo ih podsticati na ličnu odgovornost u kreiranju društvenih prilika, bilo je zadovoljstvo i izazov”, istakao je Miro Minić.

Praktikum će biti predstavljen i profesorima/kama srednjih škola na jednodnevnoj radionici u okviru koje će imati priliku da vježbaju izvođenje nastave i pripreme za čas na teme vezane za rodnu ravnopravnost uz podršku stručnog kadra. Takođe, praktikum će uskoro biti preveden i na albanski jezik.

Priručnik je objavljen u okviru projekta UBRZAJMO rodnu ravnopravnost (faza II) – od stereotipizacije do ravnopravnosti! koji se realizuje se uz podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Maja Marinović, saradnica na programima