Mladi posjetili institucije i NVO koji rade u oblasti zaštite ljudskih prava i afirmacije rodne ravnopravnosti

U okviru projekta UBRZAJMO rodnu ravnopravnost (faza II) – od stereotipizacije do ravnopravnosti!, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), 25 srednjoškolaca i srednjoškolki iz 10 crnogorskih gradova, danas su posjetili Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, Upravu policije, instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i NVO Centar za ženska prava.

Crna Gora živi patrijarhat koji je sistemski nepravedan prema ženama, a sistemska nepravda stvar je i mentalnog sklopa. Žene su i kada se usude da budu vidljive u društveno-političkoj sferi izložene najgorim mogućim mizoginim komentarima u medijima, jer se računa da im pripada samo privatna sfera. Podsjetila bih i da je samo 4% nekretnina u Crnoj Gori uknjiženo na žene. A ako to prihvatimo, to nije dobro za nas i društvo u cjelini. Zato sam srećna što ste ovdje, što uz CGO, kao NVO koju izuzetno cijelim, prolazite program o rodnoj ravnopravnosti i što ste dobar i svjestan dio društva koji može da mijenja na bolje”, kazala je Božena Jelušić, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost. Ona je sa Daliborkom Uljarević, izvršnom direktorkom CGO-a dodijelila i diplome ovim mladim ljudima koji su prethodno uspješno završili Školu omladinskog aktivizma sa fokusom na koncept rodne ravnopravnosti.

Nakon Skupštine, srednjoškolci/ke su bili u Centru za ženska prava, gdje su sa Anom Jaredić, psihološkinjom u toj organizaciji, razgovarali o radu ove NVO i izazovima sa kojima se njeni aktivisti suočavaju u zaštiti ženskih prava. “Ovakve susrete sa mladim ljudima koristimo za skretanje pažnje da su nam na putu do rodne ravnopravnosti potrebni zajednički napori u rušenju rodnih stereotipa i predrasuda, kako bi na kraju živjeli u društvu jednakih mogućnosti za sve”, poručila je Jaredić sredjoškolcima/kama.

Generalno, ljudska prava niko neće donijeti na “zlatnom tanjiru”. I na vama je da pokažete inicijativu, pa čak i u obrazovanju o ljudskim pravima, o čemu morate razgovarati sa vašim profesorima u školama kako bi zajedno doprinijeli izgradnji kulture ljudskih prava”, naveo je Siniša Bjeković, zaštitnik ljudskih prava i sloboda, koji je sa svojim saradnicama primio učesnike/ce Škole omladinskog aktivizma i predstavio im napore koje institucija Zaštitnika ulaže u afirmaciji rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori.

U Centru bezbjednosti Podgorica, od policijskih službenika Snežane Babović, Biljane Dulović i Radeta Stijovića, mladi su imali priliku da saznaju koja su ovlašćenja i na koji način Uprava policije postupa u slučajevima sa elementima nasilja u porodici, kao najzastupljenijim oblikom kršenja ženskih i dječjih prava. Policija je, prije svega, u službi građana. Policija i NVO su samo neke od karika u lancu koji se bave prevencijom i zaštitom prava i na koje treba računati u slučajevima nasilja, ali i drugim oblicima povrede prava”, kazala je Babović.

Diplome za uspješan završetak Škole omladinskog aktivizma, čiji je dio bila i ova studijska posjeta, dobili su: Marija Vuksanović, Neda Merdović, Dimitrije Pavlović, Ali Hasković, Milica Kaluđerović, Sulejman Purišić, Teodora Pavićević, Dora Drašković, Tarik Hadžimusović, Ana Radulović, Žarko Terzić, Jovana Šobić, Ružica Laković, Armen Canović, Petar Tabaš, Marija Miković, Davud Bahović, Jovan Petrušić, Milica Roćenović, Luka Rubežić, Mia Vemić, Milja Joksimović, Vukan Anđelić, Jovana Bošković i Isidora Stanić.

Ovo je odlična prilika da saznamo više o problematici koja nije baš najbolje zastupljena u školskim udžbenicima, a nemaju svi priliku da se kroz vannastavne aktivnosti da se upoznaju sa tim što znači rodna ravnopravnost. Kada bi bilo više ovakvih tema u školama, ali i posjeta institucijama u kojima smo danas bili, vjerujem da bi se smanjilo makar malo i vršnjačko nasilje u školama i društvu uopšte”, kazala je Milica Kaluđerović, učesnica programa, sumirajući utiske sa današnje posjete institucijama i NVO.

Projekat UBRZAJMO rodnu ravnopravnost (faza II) – od stereotipizacije do ravnopravnosti! realizuje se uz podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Vlade Crne Gore, a sa ciljem unaprjeđenja razumijevanja koncepta rodne ravnopravnosti među građanima i njihovog senzibilisanja da oblikuju društvo jednakih mogućnosti.

Maja Marinović, saradnica na programima