Boljom komunikacijom nadležnih institucija o maloljetničkoj delikvenciji doprinosi se prevenciji i reintegraciji

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas organizovao jednodnevnu obuku za predstavnike sudstva, tužilaštva, Uprave policije i Ministarstva pravde u cilju unaprijeđenja njihovih  komunikacionih znanja i vještina, kao i javnih nastupa, u slučajevima gdje su učinioci krivičnih djela ili žrtve maloljetnici.

Dragana Maljević, komunikološkinja i predavačica na obuci, smatra da su „ovakve obuke posebno korisne za predstavnike institucija zbog osvješćivanja značaja adekvatne komunikacije, ali i činjenice da su njihovi javni nastupi najčešće opterećeni stručnom terminologijom koju građani i građanke u velikoj mjeri i ne razumiju“. Ona ocjenjuje da se na tokom obuka takve situacije prevazilaze, i ukazuje da ih treba kontinuirano organizovati. „Posebna vrijednost ove obuke jeste što se odnosi na osjetljivu tematiku kakvo je saopštavanje u slučajevima u kojima su maloljetnici učinioci krivičnog djela ili oštećeni“, naglasila je Maljević.

Tamara Lekić, savjetnica u Osnovnom sudu na Cetinju, navodi da je obuka je ispunila svoju svrhu u potpunosti. „Tema je izuzetno senzitivna i zavrjeđuje posebnu pažnju. Maloljetnici u krivičnom postupku, kako prema domaćim tako prema međunarodnim standardima, imaju poseban tretman te je u tom smislu obuka bila posebno važna i korisna“, kazala je Lekić.  „Vjerujem da će obuka svim učesnicima pomoći da imaju još kvalitetniji javni nastup, a samim tim i da se dođe do željenog cilja – prevencije, specijalne i generalne, kao i reintegracije maloljetnih počinilaca nakon učinjenog krivičnog djela“, zaključila je Lekić.

Obuka je dio projekta Položaj maloljetnika u krivičnom postupku – od prevencije do reintegracije! koji CGO sprovodi uz podršku Ministarstva pravde. Cilj projekta je jačanje kapaciteta nadležnih organa radi poboljšanja kvaliteta poštovanja temeljnih prava lica lišenih slobode u Crnoj Gori, kroz efikasniju primjenu savremenih zakonskih rješenja sa fokusom na maloljetna lica, ali i uspostavljanje okvira za efikasniju prevenciju maloljetničke delikvencije.

Vasilije Radulović, saradnik na programima