Vlada Crne Gore da intezivira postupak nestalih osoba tokom oružanih sukoba

Povodom 30. avgusta – Međunarodnog dana nestalih osoba – Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva nadležne institucije da konačno počnu djelovati u pravcu uspostavljanja pravde za porodice čiji se najbliži vode kao nestali a posebno kada se radi o prisilnim nestancima tokom ratnih sukoba.

CGO godinama, upravo na Međunarodni dan nestalih osoba, posebno odaje poštovanje svim žrtvama prisilnog nestanka i podsjeća na pravo porodica da znaju sudbinu svojih najbližih koji se vode kao nestali. Godinama pozivamo na veću profesionalnost i uspostavljanje standarda kako bi se poštovalo jedinstvo porodice, kako bi se identifikovala nestala lica i obezbijedila informacija o njihovoj sudbini.

Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, koje smo iznijeli i u publikaciji  „Crna Gora – osobe nestale uslijed oružanih sukoba tokom 90tih  – pregled stanja i preporuke za unaprijeđenje rezultata traganja za nestalima i položaja njihovih porodica”, 34 886 lica je nestalo od 1991. do 2001.godine, dok se u Crnoj Gori i dalje 51 osoba vodi kao nestala, od čega se na Kosovu traga za 39 lica, u Bosni i Hercegovini za devet i u Hrvatskoj za tri lica. Svaka od ovih nestalih osoba ima svoju životnu priču i ona mora biti do kraja rasvijetljena.

I pored naših dugogodišnjih napora CGO-a u ukazivanju na nedostatke zakonodavnog okvira, unaprijeđenja nema, pa taj okvir ni danas ne prepoznaje porodice lica koja se smatraju nestalima kao civilne žrtve rata, a sistem reparacija je manjkav i diskriminatoran, što se ne može reći za države iz okruženja. S obzirom na zabilježene aktivnosti Crne Gore u oružanim sukobima tokom 1990-ih, kao i na sudski utvrđene činjenice koje ukazuju na ulogu crnogorskih državljana u tim događajima, proaktivan pristup institucija Crne Gore je od ključne važnosti u utvrđivanju sudbine nestalih lica. Na žalost, i nakon političkih promjena u Crnoj Gori, još uvijek se nije pojavila politička struktura koja bi ovo pitanje stavila u fokus i na adekvatan način riješila, iako to pitanje opterećuje i crnogorski put ka Evropskoj uniji.

CGO podsjeća da dosadašnja dinamika rasvjetljavanja sudbine nestalih lica nije ni u skladu sa humanitarnom dimenzijom ovog problema. Dodatno, protokom vremena se šanse za pronalazak nestalih lica smanjuju, a kao jedan od najvećih problema se javlja i nedostatak informacija.

CGO ponovo apeluje na Vladu Crne Gore i nadležne institucije da potrazi za nestalim licima pristupe holistički i odlučno, angažujući sve dostupne mehanizme, uz stalno unaprjeđenje regionalne saradnje u slučajevima potraga, kako na nivou Vlada tako i na nivou pravosudnih organa, ali i organizacija civilnog društva.

Međunarodni dan nestalih osoba ustanovljen je 30. avgusta 1981. godine, a sa ciljem da podsjeća na pravo porodica da znaju sudbinu svojih najbližih koji se vode kao nestali.

Tamara Milaš, koordinatorka programa Ljudska prava