Vlada da napravi smjernice za integraciju učenika iz ratnih područja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost zbog učestalog vršnjačkog nasilja i diskriminacije među učenicima u školama, a koji u osnovi imaju netrpeljivost i govor mržnje prema djeci i mladima  sa ratnih područja. Naročito brine što netrpeljivost i huškačko ponašanje dolazi od učenika iz Crne Gore.

Ukrajinska, ali i ruska djeca, koja su ovu školsku godinu započela u ustanovama obrazovanja u Crnoj Gori, imaju težak period privikavanja van domova, a na to se nadovezuje i privikavanje na drugačije školsko okruženje. Istovremeno, djeca iz Crne Gore nijesu blagovremeno pripremljena na ovu situaciju, odnosno da će se u ovoj školskoj godini susresti u značajnijem broju sa novim kolegama, a što nosi i nova iskustva i traži veću otvorenost i razumijevanje različitosti. Ukoliko dijete u kućnoj zajednici nije naučilo šta je to diskriminacija i koje su njene posljedice, škola mora tu temu adresirati.

Vlada Crne Gore i ustanove obrazovanja i vaspitanja moraju hitno donijeti smjernice, preporuke i akcioni plan za osnovne i srednje škole koje će pomoći nastavnicima i stručnim saradnicima da olakšaju proces uključenja ranjivih grupa učenika-izbjeglica u škole, a njihovih roditelja u lokalne zajednice, i da preveniraju vršnjačko nasilje.  Obaveza je Vlade da sadržajnije primijeni Konvenciju o izbjeglicama i njen Protokol, kao i Konvenciju o pravima djeteta. Sistemski pristup jačanju i izgradnji socijalnih vještina u razrednim odjeljenjima omogućilo bi zajedničko stvaranje mirnog okruženja u  učionici, ali i u lokalnoj zajednici, u kojoj  djeca i mladi uče poštovati različitosti.

U tom pravcu, treba se služiti primjerima dobre prakse i slijediti iskustvo zemalja regiona, poput Hrvatske i Srbije. Na primjer, Ministarstvo znanosti i obrazovanja sa Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske su već u proljeće 2022.godine donijeli zvanične akte, odnosno smjernice i Odluku o provođenju pripremne nastave hrvatskog jezika za raseljene učenike iz Ukrajine, dok je Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije donijelo Priručnik za škole u realizaciji stručnog uputstva za uključivanje učenika izbeglica/tražilaca azila u obrazovni sistem.

Sistemski pristup jačanju i izgradnji socijalnih vještina u razrednim odjeljenjima omogućilo bi zajedničko stvaranje mirnog okruženja u  učionici, ali i u lokalnoj zajednici, u kojoj  djeca i mladi uče poštovati različitosti. Novi uslovi, počev od savladavanje jezičke barijere, raspored i način sprovođenja nastave, metoda učenja, drugačije plana i programa nastave, predstavljaju nove izazove pred kojima se nalaze ne samo izbjeglice već i nastavnici. Oni moraju biti zaduženi za uključivanje te djece u timski rad i za uspostavljanje međusobne tolerancije cjelokupnog osoblja ustanove i njegovanje profesionalne bliskosti.  Dodatno, važno je raditi i na osnaživanju razumijevanja ove situacije od strane djece iz Crne Gore koja, nažalost, vođena i nekim dnevnopolitičkim impulsima izražavaju zabrinjavajuću netoleranciju.

CGO vjeruje da se uz veći fokus na ovo pitanje i razvoj empatije među učeničkom populacijom može značajno doprinijeti međusobnom povezivanju i podršci onima koji prolaze kroz teške trenutke. To treba da bude i tema roditeljskih sastanaka radi postizanja što efikasnijih rezultata u lokalnim zajednicama izvan okvira nastave i škole, a odgovornost je i na drugim akterima u društvu da rade ne snižavanju tenzije jer nam radikalizam prodire sve više i među najmlađom populacijom.

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica