Prestati sa obmanjivanjem javnosti i prihvatiti odgovornost za loše odluke

Koalicija za prava LGBTIQ+ osoba RAVNOPRAVNO izražava zabrinutost da Savjet, uredništvo i direktor Radio televizije Crna Gora pokušavaju obmanuti crnogorsku javnosti o slučaju voditelja Matije Milačića i pokušavaju ukriti stvarno postojanje homofobnih i mizoginih stavova pomenutog autora.

Podsjećamo crnogorsku javnost da su Kvir Montenegro, Juventas, Asocijacija Spektra i Udruženje Stana juče reagovale na činjenicu da se da se na Javnom servisu daje prostor osobi koja ima pozamašnu istoriju javnog iznošenja negativnih stavova prema ženama, LGBTIQ osobama, te otvoreno ispoljava podršku ratnim politikama zvanične Rusije i protivi se vrijednostima EU ka kojima je Crna Gora i dalje, trenutno samo deklarativno, usmjerena.

Nakon objavljivanja ove vijesti, u javnosti počinju da se plasiraju informacije o tome da je navedeni Tviter profil koji sadrži problematične objave lažan, te taj nalog biva deaktiviran. Zabrinjava činjenica da su Savjet RTCG, direktor i ostala povezana lica koja su se oglašavala, zaobišli činjenicu da su sporne objave publikovane i na Facebook profilu Milačića, kao i plasiranje indicija da kolege iz gorenavedenih organizacija nijesu upoznate sa ingerencijama Savjeta, te da se ovim reagovanjem pokušava narušiti integritet i uređivačka politika Javnog servisa. Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da se javnosti ovim informacijama pokušava skrenuti pažnja sa samog problema a to je da Javni servis svih građana i građanki, još jednom, daje prostor osobi, čiji su problematični stavovi javno izrečeni, da uređuje i plasira svoj medijski sadržaj na Javnom servisu. Nadasve zabrinjava i činjenica da ni Savjet, ni direktor Javnog servisa nisu saopštili detalje u vezi sa finansijskim dijelom ovog angažmana, te javnost i dalje ostaje uskraćena za tu informaciju.

Javni servis je bio u obavezi da provjeri sporne stavove Milačića prije odluke o ulasku u komercijalni angažman i ne postoji ništa problematično u reakciji nevladinih organizacija koje su kontrolni mehanizam bile i ostale u odnosu na sve donosioce odluka. U potpunosti smo saglasni sa stavom gorenavedenih organizacija da Javni servis mora biti promoter i čuvar  zajedničkih vrijednosti poput jednakosti, slobode, poštovanja i prihvatanja različitosti, kulturnog diverziteta, medijske pismenost, pluralizma, osjetljivih kategorija društva u Crnoj Gori.

Samim tim, još jednom pozivamo Savjet RTCG-a da nam da validno objašnjenje kako i zašto je došlo do ovog tzv. propusta i zbog čega se desničarski, homofobni i mizogini stavovi novinara Milačića uporno pokušavaju sakriti i relativizovati. Tražimo od Savjeta, uredništva i direktora Radio televizije Crna Gora da prihvate punu odgovornost nad ovim slučajem, prihvate činjenično stanje a to je da je napravljen ozbiljan propust koji se još uvijek može ispraviti. Dodatno, podsjećamo da ne postoji jedan pravni propis koji sprječava Savjet RTCG-a i direktora, da proaktivno djeluju u ovakvim slučajevima, pa zahtijevamo da u skladu sa tim ingerencija budu donešene dalje odluke.

NVO Prima
Sigurna ženska kuća
Centar za građansko obrazovanje (CGO)
Centar za monitoring i istraživanje – CeMI
Crnogorski ženski lobi
Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM)
Crnogorska LGBTIQ asocijacija Kvir Montenegro
Crnogorska mreža za smanjenje štete Link
Centar za afirmaciju RE populacije (CAREP)
Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA
Juventas
Udruženje Stana
Asocijacija Spektra
Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)
Klinički centar Crne Gore
Centar za ženska prava