Mladi žele da učestvuju u društvenim promjenama

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je od 9. do 12. marta 2023. godine rad treće generacije Škole omladinskog aktivizma, u Mojkovcu, a u okviru projekta „Zajedno protiv predrasuda!“ koji se sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Fokus ove generacije Škole omladinskog aktivizma bio je na razumijevanju ljudskih prava marginalizovanih grupa, posebno LGBTIQ osoba, kako bi mladi proaktivnije učestvovali u prevenciji govora mržnje i nasilja u svojoj lokalnoj zajednici, školi i među vršnjacima. Tako su srednjoškolci kroz intenzivni četvorodnevni program učili o modernom konceptu ljudskih prava, identifikovali govor mržnje, naročito prema LGBTIQ osobama, ali i načine borbe i prijavljivanja govora mržnje, zatim su bili upućeni na mehanizme zaštite ljudskih prava, kako da prepoznaju i suzbijaju diskriminaciju i nasilja prema LGBTIQ osobama, itd. Rad se odvijao kroz kombinaciju predavanja, radionica, projekcija filmova, „žive biblioteke“, grupnih vježbi, debata i diskusija. Posebna dimenzija bilo je i osmišljavanje poruka podrške za ljudska prava marginalizovanih grupa, na kojima su srednjoškolci radili primjenjujući znanja stečena na Školi omladinskog aktivizma.

Škola omladinskog aktivizma CGO-a odlična je prilika za mlade ljude da se informišu o ključnim društvenim temama, ali i platforma putem koje se podstiče i motiviše kritičko promišljanje i odgovornost mladih da preduzmu inicijativu. Bilo mi je zadovoljstvo da sa mladima iz cijele Crne Gore razgovaram o tome kako da postanu ili prepoznaju odgovorne društvene lidere koji imaju potencijala da unaprijeđuju društvo“, poručio je Miloš Marković, predavač na Školi i predsjednik Upravnog odbora Mreže za mlade Crne Gore, krovne organizacije mladih u Crnoj Gori.

„Edukacije poput Škole omladinskog aktivizma su sve važnije za mlade ljude koji već sada svojim učešćem preuzimaju odgovornost za ne samo svoju, već budućnost svih nas“, ocjenjuje Jovan Ulićević, izvršni direktor Asocijacije Spektra. Značajno je što u ovakvom prostoru mladi imaju priliku da uče da je borba za bilo koju marginalizovanu zajednicu, poput LGBTIQ zajednice, borba ne samo za tu konkretnu zajednicu, već za cijelo društvo koje funkcioniše kao cjelina, i u kojem, ekosistemski – ako tlači jedan svoj dio, zapravo ugnjetava sebe i svoje cjelokupno biće“, zaključio je on.

Sara Joksimović, učesnica Škole i učenica Gimnazije „Panto Mališić“ iz Berana, smatra da se ljudska prava generalno ne poštuju u Crnoj Gori. „Kao društvo, kako u našoj zemlji, tako i šire, posljednjih decenija smo ponovo krenuli pogrešnim putem. Bilo da je u pitanju diskriminacija marginalizovanih grupa, nasilje, femicid (pogotovo u Crnoj Gori), često se na ove probleme zatvaraju oči i ćuti,“ objašnjava ona.  Želim da učestvujem u promjenama u svom društvu, i zato se trudim da promovišem jednakost među ljudima,“ poručuje ona.

„Kao mlada osoba, puna radoznalosti i želje za istraživanjem svijeta oko sebe ne mogu da zatvorim oči i pravim se da ne vidim šta se dešava u modernom društvu. Živimo u demokratskom svijetu, svijetu tolerancije, razumijevanja, slobode ljudskih prava…ali samo na papiru. Sve dok pojedinci različitost budu gledali sa mržnjom i kao prijetnju, ljudska prava se neće ni poštovati. Treba da svi uživamo ista prava koja nas sleduju i smatram da upravo ta različitost treba da bude nešto što nas povezuje,“ ističe Alem Reković, učesnik Škole i učenik Gimnazije „Bećo Bašić“ iz Plava.

Predavači i radioničari na Školi omladinskog aktivizma bili su predstavnici institucija, NVO, aktivisti/kinje za LGBTIQ prava, građanski i omladinski aktivisti/kinje. Učesnici Škole bili su učenici i učenice iz osam crnogorskih opština: Plava, Pljevalja, Berana, Bijelog Polja, Cetinja, Nikšića, Podgorice i Ulcinja. III generaciju Škole omladinskog aktivizma uspješno je završilo 23 srednjoškolaca/ki: Alem Reković, Milica Tomčić, Sara Joksimović, Darko Džudović, Maša Milićević, Ena Bučan, Ksenija Stamenković, Tarik Hadžimušović, Loreana Brajović, Nađa Perović, Sulejman Purišić, Teodora Ćirović, Staša Pavićević, Andrija Turković, Nađa Pavićević, Nađa Stojanović, Milica Prelević, Dino Čelić, Ana Petrović, Ivona Đokmarković, Jovana Bojović, Tara Kovačević i jedna osoba koji je željela da ostane anonimna.

Željka Ćetković, koordinatorka program Aktivno građanstvo