Donacije knjiga tokom marta

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je donirao, proteklih dana, bibliotekama Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore, zatim Državnoj izbornoj komisiji (DIK) i jednoj advokatskoj kancelariji 165 publikacija, odnosno blizu 250 primjeraka publikacija, iz izdavaštva CGO-a, kao i biblioteke CGO-a koja sadrži i izdanja drugih subjekata na teme koje mogu biti bliske primaocima ovih donacija.

Preciznije, CGO je donirao Fakultetu političkih nauka 57 izdanja, odnosno ukupno 98 primjeraka publikacija jer su neke bile u više primjeraka, Pravnom fakultetu 60 izdanja, odnosno 96 primjeraka, Državnoj izbornoj komisiji 15 izdanja u 18 primjeraka i jednoj advokatskoj kancelariji 33 izdanja, sa ukupno 35 primjeraka.

Tokom duže od dvije decenije rada, CGO je publikovao više od 220 sopstvenih izdanja, kroz koje je obrađen širok spektar tema usmjerenih ka afirmaciji demokratizacije, evropeizacije, ljudskih prava i aktivnog građanstva. Donirane publikacije su dio tog tiraža, ali i one koje su iz biblioteke CGO-a na vezane teme.

Donirajući ove publikacije, CGO želi da proširi direktan opseg korisnika na studente i istraživače iz akademske strukture, zatim na institucije, ali i druge zainteresovane koji kontinuirano rade na sticanju novih znanja i vještina iz oblasti koje su u fokusu rada CGO-a. U tom dijelu, posebno nam je važan formalni obrazovni sistem i ustanove visokog obrazovanja, koje su bile i ostaju presudne u oblikovanju društvene svijesti. Naime, polazeći od toga da su mlade generacije koje se obrazuju u ovim ustanovama budući nosioci društvenih dešavanja, želimo da ovim donacijama doprinesemo njihovom obrazovanju i akademskom razvoju u različitim oblastima, uključujući i teme koje često ostaju izvan nastavnih planova i programa.

Podsjećamo da je CGO i ranijih godina, u više navrata, donirao publikacije različitim ustanovama i organizacijama, osnažujući tako njihov bibliotečki fond kako bi imao širu ponudu za korisnike.

CGO će do kraja marta izvršiti još nekoliko donacija knjiga ustanovama obrazovanja, ali i drugim institucijama, a u cilju podrške ovim subjektima kroz raznovrstan sadržaj za informisanje i proučavanje brojnih važnih društveno-političkih tema.

Nikola Đurašević, asistent na projektima