Novi sastav Skupštine da napravi diskontinuitet u odnosu na tzv. funkcionerske nadoknade

Centar za građansko obrazovanje (CGO) dostavio je ponovo Inicijativu za izmjenu člana 36 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i člana 60 Zakona o državnim službenicima i namještenicima članovima novog skupštinskog Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu. CGO je ranije, ohrabren izjavama pojedinih predstavnika nove parlamentarne većine, poput Zdenke Popović, potpredsjednice Skupštine i Miodraga Lakovića, predsjednika poslaničkog kluba PES-a, i njima direktno uputio Inicijativu.

Podsjećamo, CGO je ovu Inicijativu uputio i u februaru 2022. godine prethodnom sazivu Skupštine. Međutim, svi poslanički klubovi, nezavisno od brojnih razlika na kojima u javnosti insistiraju, složno su ignorisali prijedlog kojim se redukuju ove funkcionerske privilegije, a koje prilično opterećuju Budžet Crne Gore.

CGO u kontinuitetu ukazuje na loše zakonsko rješenje kojim se uređuje pravo funkcionera na primanje naknade godinu dana po prestanku funkcije, tzv. funkcionerskih naknada, a koje propisuje član 36 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Naime, ovom normom se favorizuju javni funkcioneri u odnosu na ostale zapošljene u državi, a česte su i njene zloupotrebe za hranjenje partijske infrastrukture i na štetu javnog interesa. Dodatno, Crna Gora je, u ovom dijelu, izdašnija i od mnogo razvijenih i bogatijih država. Takođe, način na koji se stiče ovo pravo, a koje ne podliježe nikakvim ograničenjima u pogledu ostvarivanja, ne poznaju drugi pravni sistemi. To prepoznaju i građani i građanke koji u ogromnom procentu – 82% smatraju da funkcionerske naknade po prestanku funkcije treba ukinuti, po podacima iz istraživanja CGO-a i agencije DAMAR.

Inicijativom se predlažu izmjene postojećih zakonskih rješenja u pogledu trajanja perioda primanja funkcionerskih naknada, kako bi se ono skratilo sa sadašnjih godinu dana na tri mjeseca, a predloženo je i ukidanje mogućnosti produženja isplate naknade do jedne godine ukoliko funkcioner u tom periodu stiče pravo na penziju. Takođe, CGO je predložio promjenu u iznosu ove naknade, odnosno da umjesto iznosa u visini zarade koju je funkcioner primao u posljednjem mjesecu prije prestanka funkcije to bude ograničeno na iznos u visini prosječne neto zarade u Crnoj Gori. Inicijativa predviđa i ograničenja u pogledu ostvarivanja ovog prava, pa pravo na naknadu po prestanku funkcije ne bi imali funkcioneri koji su na funkciji proveli manje od tri mjeseca, koji su razriješeni sa funkcije, kao i oni funkcioneri koji su razriješeni dužnosti na lični zahtjev. Radi usklađivanja, Inicijativom je predložena izmjene člana 60 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, u dijelu iznosa naknade na koji imaju pravo imenovana i postavljena lica kojima je prestao mandat a koja nisu raspoređena u periodu od godinu dana. Tako se umjesto naknade u visini zarade koju je funkcioner imao u posljednjem mjesecu vršenja poslova, ta naknada spušta na nivo prosječne neto zarade u Crnoj Gori. Shodno, predloženom izmjenom se ukida mogućnost produženja ove naknade na još godinu dana ako u tom vremenu funkcioner stiče pravo na penziju.

CGO cijeni da su predložene izmjene spoj dobrih zakonskih rješenja zemalja regiona koja su usklađena sa realnim mogućnostima Crne Gore u pogledu izdvajanja sredstava za ovu vrstu naknada. Odnos novog skupštinskog sastava prema ovoj Inicijativi daće indikaciju da li se neke loše prakse namjeravaju mijenjati, ili se partijski interesi nastavljaju stavljati ispred javnog interesa.

Vasilije Radulović, saradnik na programima