Interdisciplinarno obrazovanje kroz muzejske artefakte

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je, 8. i 9. aprila u Kolašinu, trening za 25 nastavnika/ca srednjih i osnovnih škola iz različitih krajeva Crne Gore o metodama primjene muzejskog obrazovanja u podučavanju mladih i razvijanju njihovih interkulturalnih kompetencija.

Trening su vodili Miloš Vukanović, istoričar i Vukan Ražnatović, rukovodilac Muzeja kralja Nikole.

“Ovakvi vidovi obuke omogućavaju bolje upoznavanje nastavnika sa metodama rada u muzeju. To se odnosi na analizu predmeta koji mogu biti izvor u proučavanju ne samo nastave istorije, već i u nastavi likovnog obrazovanja, tehničkih predmeta, muzičkog obrazovanja i slično. Stvaranje narativa od istih predmeta može da zaokruži nastavnu jedinicu sa opipljivim artefaktima. Pristup predmetu, koji je direktan učesnik istorijskih dešavanja, djecu dodatno motiviše za aktivnije učešće u nastavi. Raznovrsnost predmeta u fondovima Narodnog muzeja Crne Gore omogućava uvid u različite kulturološke slojeve i predmete kojima su  pripadali, a koji su baština svih građana, bez obzira na njihovu pripadnost,” istakao je Vukan Ražnatović, jedan od predavača.

Izgradnja kapaciteta nastavnog kadra u interkulturalizmu je jako važna kako bi na što bolji način kreirali podsticajno okruženje za razumijevanje i poštovanje različitih kultura, identiteta i perspektiva u školama, kao i za razvoj ovih kompetencija kod mladih.

Kao učesnica treninga imala sam priliku da proširim svoja znanja i vještine u kreiranju edukativnih sadržaja koji promovišu interkulturalnost. Predavanja su bila fokusirana na istorijat muzeja, muzejskog obrazovanja, kao i na zbirke Narodnog muzeja Crne Gore, a radionice na praktične primjere interpretacije multikulturalizama i interkulturalnosti i njihovo integrisanje u nastavni plan i program. Posebno su mi bili korisni praktični dijelovi treninga u kojima smo samostalno kreirali “muzejske postavke” na osnovu dostavljenih muzejskih predmeta – fotografija. Ovaj trening je bio izuzetno inspirativan za kreiranje obrazovnog okruženja koje vrednuje i poštuje kulturnu raznolikost sa fokusom na podučavanje mladihkazala je Mila Medin, nastavnica informatike u JU Osnovnoj školi „Mirko Srzentić“ u Petrovcu i projekt menadžerka u NVU Društvu za kulturni razvoj „Bauo“.

Ova obuka je dinamična i višestruko korisna, ne samo za profesionalni razvoj nekoga ko dolazi iz oblasti likovnih umjetnosti veći za kolege iz ostalih oblasti, a vjerujem i za same predavače. Ovo je pravi primjer koliko obrazovanje mladih može i treba da bude interdisciplinarno, koliko je naša multikulturalna sredina inspirativan i neiscrpan majdan iz kojeg treba da crpimo benefite zajedništva i afirmišemo ih kao posebnu vrijednost našeg podneblja” stava je Irena Vuković, profesorica dizajnerske grupe predmeta u SLŠ „Petar Lubarda“ sa Cetinja.

Trening je dio projekta „Mostovi multikulturalizma kroz muzejsko obrazovanje”, koji CGO sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Vasilije Radulović, saradnik na programima