Koalicija NVO: Spajić da se izjasni predlaže li Vlada Crne Gore amandmane na Rezoluciju o Srebrenici?

Koalicija NVO je u pismu upućenom danas premijeru Milojku Spajiću od njega zahtijevala da se izjasni predlaže li Vlada Crne Gore amandmane na Rezoluciju o Srebrenici, i ako da, da objavi i argumentovano obrazloži tekst tih amandmana.

Neprihvatljivo je u ozbiljnoj demokratskoj državi da, istovremeno, ministar inostranih poslova iz premijerove partije (Pokret Evropa sad!) odbacuje navode medija o amandmanima kao nezvanične informacije, a da sa druge strane, poslanica iste partije o njima govori kao o već svršenoj stvari.

Posebno zahtijevamo od premijera Spajića da prilikom izjašnjavanja o eventualnim amandmanima saopšti i da li će Crna Gora, uz njih, kosponzorisati rezoluciju o Srebrenici ili neće, i ako neće zbog čega neće, te da li se, na bilo koji način dovodi u pitanje glasanje Crne Gore o rezoluciji u slučaju da amandmani ne budu usvojeni.

Podsjećamo da je, do danas, ukupno 106 NVO i preko 350 građana i građanki Crne Gore, među kojima su većinom javne ličnosti, podržalo inicijativu da Crna Gora kosponzoriše ovu UN rezolucijusmatrajući to dostojnim izrazom poštovanja prema žrtvama srebreničkog genocida i odgovornim odnosom prema budućnosti.

Jovana Marović, Savjetodavna grupa „Balkan u Evropi“ (BiEPAG)
Dina Bajramspahić, građanska aktivistkinja
Tea Gorjanc Prelević, Akcija za ljudska prava
Daliborka Uljarević, Centar za građansko obrazovanje
Ljupka Kovačević, Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA
Maja Raičević, Centar za ženska prava
Milka Tadić Mijović, Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore
Milica Kovačević, Centar za demokratsku tranziciju
Zorana Marković, Centar za razvoj nevladinih organizacija
Velija Murić, Crnogorski komitet pravnika za ljudska prava
Olivera Nikolić, Institut za medije
Ivana Vujović, Juventas
Aida Perović, Prima
Jovan Ulićević, Spektra
Demir Ličina, Udruženje „Štrpci – Protiv zaborava“