Ohrabrenje za korak u dobrom pravcu

Pozdravljamo stav premijera Milojka Spajića da Crna Gora treba da glasa za predloženu rezoluciju UN o genocidu u Srebrenici bez obzira na ishod amandmana koje Vlada namjerava da predloži. To je jedina ispravna odluka koja Crnu Goru principijelno usmjerava ka sigurnoj budućnosti.

Jasno nam je da Vlada ne želi da kosponzorstvom preporučuje rezoluciju na usvajanje drugim državama zbog pritiska koji trpi od koalicionih partnera i vlasti u Srbiji. Ipak, nadamo da će se to do samog glasanja desiti i da će se tako i naša država pridružiti bivšim jugoslovenskim republikama koje tu rezoluciju zdušno podržavaju kao zalog za trajni mir na Balkanu.

Žalimo zbog toga što je Crna Gora i danas pod sjenkom ratne politike 90ih, koja je agresivnim nacionalizmom nanijela previše zla i patnje i samom srpskom narodu, a kamoli ostalima.

Na kraju, inicijativa da Crna Gora kosponzoriše UN rezoluciju je okupila nezapamćeno veliki broj podržavalaca iz crnogorskog građanskog društva. Radi se o 109 nevladinih organizacija i preko 460 javnih ličnosti, građana i građanki koji su kroz ovaj vid angažmana, dali aktivan doprinos i svojim djelovanjem osigurali da Crna Gora postupi ispravno i ljudski prema žrtvama najmasovnijeg zločina u Evropi poslije Drugog svjetskog rata, na čemu im se zahvaljujemo.

Jovana Marović, Savjetodavna grupa „Balkan u Evropi“ (BiEPAG)
Dina Bajramspahić, građanska aktivistkinja
Tea Gorjanc Prelević, Akcija za ljudska prava
Daliborka Uljarević, Centar za građansko obrazovanje
Ljupka Kovačević, Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA
Maja Raičević, Centar za ženska prava
Milka Tadić Mijović, Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore
Milica Kovačević, Centar za demokratsku tranziciju
Zorana Marković, Centar za razvoj nevladinih organizacija
Velija Murić, Crnogorski komitet pravnika za ljudska prava
Olivera Nikolić, Institut za medije
Ivana Vujović, Juventas
Aida Perović, Prima
Jovan Ulićević, Spektra
Demir Ličina, Udruženje „Štrpci – Protiv zaborava“