Jednakost, sloboda i pravda van domašaja za LGBTIQ+ osobe u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO), uoči 17. maja – Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije (IDAHOBIT), poziva institucije u Crnoj Gori, koje se bave zaštitom i unaprijeđenjem ljudskih prava LGBTIQ+ osoba, da preuzmu odgovornost i ozbiljno počnu raditi na kreiranju politika koje će osigurati punu zakonsku zaštitu, pristup jednakim prilikama i smanjenju svih oblika diskriminacije LGBTIQ+ osoba.

LGBTIQ+ osobe u Crnoj Gori ostaju na marginama, kako društvenog tako i institucionalnog sistema, što usporava njihovu socijalnu integraciju i otežava ostvarivanje osnovnih ljudskih prava. I dalje je izražena homo/bi/transfobija, a radikalizacija i klerikalizacija crnogorskog društva snaže rast ovog fenomena. Ni mladi u Crnoj Gori nisu imuni na negativan trend netrpeljivosti prema LGBTIQ+ osobama, na što opominju i nalazi istraživanja CGO-a, u dijelu otvorenog i velikog stepena socijalne distance mladih prema homoseksualnim parovima, a što direktno ukazuje na prisustvo homofobije među ovom grupacijom.

S druge strane, posljednjih nekoliko godina, institucije pokazuju zabrinjavajuću nespremnost, nestručnost i neznanje da adekvatno makar pokušaju riješiti ovaj društveni problem. Još uvijek nema Strategije za unaprijeđenje kvaliteta života LGBTIQ+ osoba, kao ključnog nacionalnog dokumenta na nivou politika. Posljedično, ni Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava nije uspjelo da obezbijedi kontinuitet u kreiranju javnih politika koje bi predstavljale sistemski odgovor na diskriminaciju prema LGBTIQ+ osobama u crnogorskom društvu. Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola stupio je na snagu 2021. godine, međutim, Vlada i Skupština nijesu uskladile zakonodavni okvir, odnosno napravili izmjene u svih 27 zakona i 14 podzakonskih akata, pa tako LGBTIQ+ osobe nemaju mogućnost da uživaju puna prava koja im ovaj zakon garantuje. Nacrt Zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja još uvijek nije u skupštinskoj proceduri, a prethodna Strategija je predviđala njegovo usvajanje do kraja protekle godine. Govor mržnje od strane predstavnika određenih vjerskih zajednica po pitanju ovog Zakona plasira se putem medija, čime se otvoreno i negativno utiče na opštu javnost i stavljanja fokusa na stvaranje još većih podjela u društvu.

Učestali i sve prisutniji govor mržnje na internetu, ali i van njega, blaga kaznena politika, neadekvatno i sporo procesuiranje prijavljenih slučajeva diskriminacije i nasilja stvara duboko nepovjerenje u pravin sistem Crne Gore od strane LGBTIQ+ osoba.

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije Niko ne smije biti zaboravljen: jednakost, sloboda i pravda za sve trenutno predstavlja samo daleki ideal za LGBTIQ+ osobe u Crnoj Gori.

Miloš Knežević, koordinator za razvoj